Vier thema's

Inwoners, ondernemers en organisaties uit Oldambt willen het geld uit het Nationaal Programma Groningen het liefst investeren in de jeugd. Dat blijkt uit de vragenlijst die we in juli 2020 hebben verspreid. Oldambtsters konden in de vragenlijst aangeven welke thema’s en ideeën zij het belangrijkst vinden voor de toekomst. De thema’s en ideeën met de meeste stemmen zijn:

Toekomst voor de jeugd (41,5 procent)

 • Meer vakopleidingen en een betere samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven
 • Meer kansen op betaald werk voor jongeren
 • Jongeren een goede plek bieden om in het Oldambt te blijven wonen

Toekomst voor de dorpen en wijken (35,8 procent)

 • De dorpen en wijken in Oldambt beter en mooier maken
 • Een dorpen en wijkenfonds waarmee dorpen en wijken zelf kunnen investeren in leefbaarheidsprojecten
 • Investeren in wegen, fietspaden en voetpaden, maar alleen als hierdoor extra waarde ontstaat voor de welvaart

Toekomst voor ondernemers (13,8 procent)

 • De economische positie van Winschoten, Scheemda en Bad Nieuweschans versterken
 • Het toerisme in Oldambt verder ontwikkelen om meer mensen naar onze regio te trekken
 • Meer innovatiewerkplaatsen (een plek waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk samenwerken)

 

Toekomst voor toerisme en erfgoed (8,9 procent)

 • Investeren in ons landschap en erfgoed om de beleefbaarheid van onze regio te versterken
 • Oldambtster fiets-, wandel en vaarroutes verbeteren
 • Het toerisme versterken, het imago verbeteren en het toekomstbestendig maken van ons erfgoed

Welk thema vinden inwoners het belangrijkst? 1.	Jeugd: 41,5 procent 2.	Dorpen en wijken: 35,8 procent 3.	Ondernemers: 13,8 procent 4.	Toerisme en erfgoed: 8,9 procent