Vier thema's

Op basis van alle binnengekomen ideeën en de doelen van het Nationaal Programma Groningen, hebben we vier thema’s opgeschreven waar we graag verder mee willen. In de komende tijd willen we deze thema’s verder uitwerken en aanscherpen. Hieronder vindt u een overzicht van deze vier thema’s:

Thema 1: toekomst voor de jeugd

De ideeën die jongeren kansen geven op een mooie toekomst zijn:

 1. Verlengde schooldag: de ontwikkeling van kinderen verbeteren met aanvullende, vernieuwende en buitenschoolse leermogelijkheden.
 2. Vakmanschap: vakmanschap vergroten met uitdagend onderwijs, flexibele leerroutes en het verbeteren van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
 3. Werk: zorgen voor meer kansen op betaald werk voor jongeren.
 4. Wonen: jongeren een goede plek bieden om in het Oldambt te blijven wonen.
 5. Vrije tijd: het voor jongeren aantrekkelijk maken om hun vrije tijd in Oldambt door te brengen.

Thema 2: toekomst voor de dorpen en wijken

De ideeën voor onze dorpen en wijken zijn:

 1. Dorps- en wijkvernieuwing: de dorpen en wijken in Oldambt beter en mooier maken.
 2. Infrastructuur: investeren in wegen, fietspaden en voetpaden, maar alleen als hierdoor extra waarde ontstaat voor de welvaart.
 3. Glasvezel: het aanjagen van de plannen om een glasvezelnetwerk aan te leggen en het verder stimuleren van de digitalisering.
 4. Dorpen- en wijkenfonds: een fonds waarmee dorpen en wijken zelf kunnen investeren in leefbaarheidsprojecten.
 5. Energietransitie: samen met de dorpen en wijken inzetten op de verdere verduurzaming van woningen en (bedrijfs)panden.

Thema 3: toekomst voor ondernemers

De ideeën voor een fijne werkomgeving voor ondernemers, mogelijkheden voor nieuwe bedrijven en het behouden en verbeteren van de werkgelegenheid zijn:

 1. A7-zone: het gebied langs de A7 verder ontwikkelen voor de komst van nieuwe bedrijven.
 2. Versterken economische positie: de economische positie van Winschoten, Scheemda en Bad Nieuweschans versterken.
 3. Toerisme: het toerisme in Oldambt verder ontwikkelen om meer mensen naar onze regio te trekken.
 4. Duurzame landbouw: de toekomst en economische kansen voor de landbouw verbeteren in samenhang met duurzaamheid, biodiversiteit, circulariteit en natuurinclusiviteit.
 5. Innovatie: de ontwikkeling van innovatiewerkplaatsen (een plek waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk samenwerken) verder versterken.
 6. Digitalisering: de digitalisering in Oldambt verder stimuleren en aanjagen.

 

Thema 4: toekomst voor toerisme en erfgoed

We willen graag dat Oldambt bekend staat als een mooie plek om te wonen en te bezoeken als toerist. We hebben een rijke zichtbare geschiedenis en een uniek landschap. Ideeën om dit te verbeteren zijn:

 1. Imago en toeristisch klimaat: het versterken van het toeristisch klimaat en het Oldambtster imago en het toekomstbestendig maken van ons erfgoed.
 2. Infrastructuur: het verbeteren van de Oldambtster fiets-, wandel en vaarroutes.
 3. Arrangementen: de unieke eigenschappen van Oldambt via arrangementen aanbieden aan toeristen en bezoekers.
 4. Toeristisch aanbod: unieke plekken om te verblijven en overnachten in Oldambt aantrekken en promoten.
 5. Regiopromotie: investeren in de vindbaarheid en de herkenbaarheid van onze regio.
 6. Cultuurlandschap en erfgoed: de ruimtelijke kwaliteit en beleefbaarheid van onze regio versterken door te investeren in ons landschap en ons erfgoed.