Visie

De sterke punten van Oldambt, zoals beschreven in de Analyse, geven haar een sterke vertrekpositie voor een nieuw tijdperk als één gemeente. Er kan echter niet op alle paarden tegelijk worden gewed. In deze visie wordt uiteengezet welke doelen de nieuwe gemeente wil nastreven en waar de gemeente over 10 jaar wil staan. Er zijn keuzes nodig. Dit hoofdstuk valt daarbij uiteen in een profiel (waar staan we nu), ontwikkelingen in de maatschappij die van invloed zijn op de visie (waar staan we over 10 jaar) en welke ambities en doelen daaraan zijn gekoppeld.

 • Profiel (waar staat de gemeente nu)
  Gemeente Oldambt, historische plek met oud verscheiden landschap en nieuw water, prachtige vergezichten, monumentale bebouwing onder een heldere sterrenhemel, nieuwe natuur en een sterke landbouw, Waddengemeente grenzend aan Duitsland levendige handelseconomie in stad en dorp aan een A-weg tussen west en oost, een dynamische traditie in cultuur, taal en evenementen en met karakter-mensen voor wie ja ja is en nee nee.
   
 • Visie (waar staat de gemeente over 10 jaar)
  Gemeente Oldambt, met een zelfstandig en zelfbewust imago, een b(l)oeiende watercultuur, een toegankelijk gastvrij en gezond gebied, noordelijke tuin en een plek van bijkomen, schakel in groene kustgemeenten, herkenbare oorspronkelijkheid in stad en land, robuuste natuur, stadskracht en sterke dorp(slint)en, sociaal innovatief, zorgzaam en veilig, regionale woonkwaliteit, een dynamische starters- en pionierseconomie, en een levendig, eigenwijs cultuur- en kunstaanbod.
   
 • Ambities
  De ambities van de gemeente zijn het realiseren van:
  • Jongste watergemeente
  • Eigentijdse graanrepubliek
  • Ruimte voor pionieren (gezondheid en recreatie)
    
 • Doelen: jongste watergemeente
  Om een gastvrije gemeente te blijven en de juiste facetten hiervoor in te zetten zijn er een aantal doelen geformuleerd.
   
 • Doelen: eigentijdse graanrepubliek
  Doelen en ambities lijken veel op elkaar. Voor de eigentijdse graanrepubliek geldt dit ook. De naamsbekendheid is er wel. Voor veel Nederlanders is het een geuzennaam en wordt de graanrepubliek geassocieerd met het opstandige Oldambt. Om de naamsbekendheid niet te verliezen zijn er een aantal doelen geformuleerd.
   
 • Doelen: pionierseconomie
  De meeste mensen hebben de behoefte te pionieren, aldus het verkennen van een omgeving. Er is in de gemeente Oldambt voldoende ruimte om opnieuw grenzen te verleggen.
   
 • Algemene doelen
  Een aantal doelen zijn algemeen van aard, maar hebben niet meteen betrekking tot de hiervoor genoemde doelen.

 

Klik hier om naar de volgende pagina "Strategie" te gaan.