Visies gemeente Oldambt

De gemeente Oldambt heeft een aantal visies vastgesteld. De eerste is de Toekomstvisie Grenzeloos Goud, welke is opgesteld bij de herindeling in 2010.
In juni 2016 heeft de gemeenteraad de visie op de rol van de gemeente in de samenleving vastgesteld. Dit was één van de uitkomsten van de takendiscussie en is opgesteld in het licht van alle ontwikkelingen.
In 2017 zijn de visie op het sociaal domein en de omgevingsvisie vastgesteld. Eind 2017 is de visie op de organisatie herzien. Deze herziening is gebaseerd op alle hiervoor genoemde visies.

Toekomstvisie Grenzeloos Goud

Omgevingsvisie