help-support iconVoorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beschrijving

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De gemeente is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie (deelname) van mensen met een beperking, fysieke, psychische of sociale problemen. De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij willen de regie over hun eigen leven kunnen voeren en sociaal actief zijn. Dat met hulp uit hun sociale netwerk. Als dat niet lukt, kan de gemeente ondersteuning bieden.

Cliëntondersteuner

Heeft u ondersteuning nodig bij uw contacten met de gemeente? Dan kunt u gratis ondersteuning krijgen van de onafhankelijke cliëntondersteuners van Sociaal Werk Oldambt (SWO). Zij denken met u mee en weten waar u in de gemeente terecht kunt voor zorg en begeleiding. SWO is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0597) 42 18 33. U kunt ook mailen naar aanmelddienst@sociaalwerkoldambt.nl.

Persoonlijk plan

Heeft u zelf al ideeën over eventuele ondersteuning van de gemeente voor uw probleem? Dan kunt u dit delen in een persoonlijk plan. In het persoonlijk plan kunt u zelf opschrijven wat de problemen zijn en met behulp van welke ondersteuning volgens u het probleem zou kunnen verminderen of oplossen. Dit is niet verplicht, het is uw eigen keuze om dit wel of niet te doen.

Aanvragen

U kunt het meldformulier hier invullen en indienen:

Een WMO consulent van de gemeente neemt contact met u op.
Let op: Met het verzenden van dit formulier heeft u nog geen aanvraag ingediend.

Voorwaarden

Hoe weet u of u in aanmerking kunt komen voor ondersteuning?

Ervaart u een beperking op het gebied van mobiliteit, wonen, huishouden of heeft u begeleiding nodig in uw dagelijks leven? Zo ja, dan kunt u dit aangeven op het meldformulier Wmo. Op dit formulier kunt u aangeven dat u ondersteuning nodig heeft bij uw woonsituatie of het meedoen aan de samenleving. Op basis van het ingevulde meldformulier voeren wij een gesprek met u. In dat gesprek bespreken we uw situatie en zoeken we naar een passende ondersteuning.

Kosten

Eigen bijdrage

Voor een maatwerkvoorziening binnen de Wmo bent u in principe een eigen bijdrage verschuldigd. De Wmo consulent die uw aanvraag in behandeling heeft kan u hier meer over vertellen. Per 1 januari 2023 bedraagt deze eigen bijdrage 19 euro per maand. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het CAK.

Contact

Gemeente Oldambt,  bezoekadres locatie Garst 1, 9673 AA Winschoten
Telefoon: (0597) 48 20 00 E-mail: info@gemeente-oldambt.nl
Openingstijden: Ma t/m vr van 9.00 tot 12.30 uur.