Informatie over Corona

We begrijpen dat u misschien vragen of zorgen heeft over Corona. Op deze pagina proberen wij u alle relevante informatie te bieden. Gemeente Oldambt volgt op het gebied van Corona de lijn van de GGD en het RIVM.

Landelijke maatregelen

Update: 3 april 2020

De huidige maatregelen van het kabinet gelden tot en met 28 april 2020 en zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar. Meer informatie over dit ‘social distancing’ staat bij de veelgestelde vragen van de Rijksoverheid.
 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. 
 • Er geldt ook een nieuwe bezoekersregeling gehandicaptenzorg en ggz. Meer informatie daarover staat op de website van de Rijksoverheid.
 • Alle evenementen worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen. We spreken van een evenement als dat planbaar is en vergunningsplichtig.

 • Alle samenkomsten (dus ook theaters en bioscopen) zijn tot en met 28 april verboden, tenzij:
  -Het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  -Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en sommige aandeelhoudersvergaderingen. Mits die onder de 100 personen zijn en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  -Het gaat om een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  -Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.

 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten). Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald worden.
 • Casino’s vallen onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops zijn dicht.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Meer informatie over kinderopvang in Oldambt.
 • Meer informatie over schoolexamens en de centrale examens, ook wel eindexamens, staat op de website van de Rijksoverheid.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
 • Ook in onze gemeente is een noodverordening van kracht waarmee we kunnen handhaven op de landelijke maatregelen. De noodverordening staat hieronder. De laatste versie is van 27 maart 2020. Meer informatie daarover staat op de site van onze Veiligheidsregio

Alle informatie over de maatregelen staat op de site van de rijksoverheid. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19).

Hulp voor ondernemers

Diverse ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. Wij hebben informatie voor u als ondernemer gebundeld.

In Oldambt

Onze burgemeester Cora-Yfke Sikkema heeft op 16 maart het volgende op haar Facebook-pagina (https://www.facebook.com/burgemeesterOldambt/) gedeeld:

“We vragen veel van de samenleving. Het is een spannende tijd. Zeker voor verplegers, verzorgers, artsen, docenten en anderen die hun werk moeten doen. Daar heb ik diepe bewondering voor.

Gisteren zijn nieuwe maatregelen getroffen om samen het Coronavirus aan te kunnen. Deze maatregelen hebben een grote impact op onze ondernemers, scholen, kinderopvang, ouderen en kwetsbare inwoners enzovoort. De reacties zijn volwassen en goed, want iedereen beseft dat dit nodig is om de zorg te kunnen leveren aan de patiënten en om de verspreiding een halt toe te roepen.

Ook al is dit een spannende tijd voor iedereen, we kunnen dit samen aan, kop d’r veur!”

Ook in onze gemeente gaan dingen nu anders dan normaal. Hier vermelden we dingen waarover wij besluiten hebben genomen of die onze dienstverlening aan u beïnvloeden.
Voor informatie over doorgang van een evenement/activiteit of opening van een bedrijf vragen wij u om hun website of Facebook te bekijken. Neemt u anders telefonisch of per e-mail contact met de organisatie of het bedrijf op.

Heeft u vragen aan ons als gemeente? Bel dan (0597) 48 20 00 of stuur een e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl.

Wil je helpen of heb je een initiatief?

Wat zijn we trots op alle mooie dingen die we in Oldambt zien gebeuren in deze bijzondere situatie. Van iemand die zijn hulp biedt aan de buurman tot bedrijven die samen met vrijwilligers mondkapjes maken. Als gemeente krijgen we ook veel vragen over initiatieven, hulp enzovoort. Wil je helpen of heb je een initiatief? Meld je dan bij Sociaal Werk Oldambt! Sociaal Werk Oldambt kent veel (bestaande en nieuwe) initiatieven, dus kan helpen als je op zoek bent naar vrijwilligers of je hulp aan wilt bieden. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen voor oudere mensen of te helpen bij of doneren aan de Voedselbank.

Sociaal Werk Oldambt kan ook helpen als iemand in jouw omgeving eenzaam is of dreigt te worden. Vraag aan diegene of je zijn of haar telefoonnummer mag delen en geef het door via (0597) 42 18 33. Dan zoekt Sociaal Werk Oldambt telefonisch contact met ze.

Zwembaden, sporthallen en kinderboerderij gesloten

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen van 15 maart zijn onze zwembaden en sporthallen gesloten. Onze kinderboerderij was naar aanleiding van de maatregelen van 12 maart al gesloten.

Raads(commissie)vergaderingen gaan niet door

Raadsvergaderingen en raadscommissies zijn ook afgelast. Voor meer informatie bekijk de site van de gemeenteraad.

Aangepast Wmo-vervoer

Het Wmo-vervoer wordt aanpast om te voldoen aan de landelijke maatregelen.  In onderstaand document vindt u informatie van de vervoerder. 

Dienstverlening

Ingang gesloten, ook als we geopend zijn

Op onze bezoekerslocatie aan de Johan Modastraat 6 is de publieksingang gesloten. Dit doen wij om onnodige inloop te voorkomen en daarmee onze medewerkers/dienstverlening te beschermen.

Onze medewerkers zijn wel tijdens de normale openingstijden aanwezig. Heeft u een afspraak? Maak dan gebruik van onze intercom. Onze receptie laat u dan binnen.

Klantcontactcentrum/telefoon

Door het grote aantal vragen en beperkte bezetting kan het zijn dat het iets langer duurt voordat wij u te woord kunnen staan. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Online afspraak maken

Ook is het op dit moment niet mogelijk om online een afspraak te maken. Wil u een afspraak met ons? Bel dan (0597) 48 20 00 en dan maken wij een afspraak met u. Wij proberen zoveel mogelijke fysieke contacten te beperken. Daarmee willen we voorkomen dat teveel van ons personeel ziek wordt en ervoor te zorgen dat belangrijke zaken, de zogenaamde vitale beroepen en processen, door kunnen gaan. Denk hierbij aan verstrekking noodzakelijke documenten, betalen van uitkeringen, maar ook het veilig houden van de openbare ruimte.

Geen avondopenstelling

Tot en met 8 april 2020 vervalt onze avondopenstelling.

Geen vrije inloop

Normaal gesproken hanteren wij als gemeente inloopspreekuren. Deze zijn op dit moment vervallen. Heeft u een vraag voor ons die niet kan wachten? Neem dan contact op via (0597) 48 20 00 of info@gemeente-oldambt.nl. In overleg kijken we dan hoe we u kunnen helpen.

Alleen pinnen

Wij accepteren momenteel alleen PIN-betalingen. Daarmee voorkomen we onnodig hand-op-hand-contact.

Afvalbrengstation vanaf nu alleen te bezoeken op afspraak en geen inzameling retourstoffen tot en met 28 april

We riepen vorige week al op om alleen naar het afvalbrengstation te komen voor spoed. Helaas bleven de wachtrijen daarna aanhouden. Daardoor bleef er een situatie die niet past bij de landelijke maatregelen om de verspreiding van Corona te voorkomen. Daarom werken wij vanaf nu op afspraak.
Zolang als de landelijke maatregelen van kracht zijn, moet je telefonisch een afspraak maken. Dat is op dit moment tot en met 28 april 2020. Maak je afspraak tussen 08.00 en 13.00 via ons tijdelijke telefoonnummer voor het afvalbrengstation: (0597) 67 01 90.
Wij vragen wat en hoeveel je wilt komen brengen en naar de naam, postcode, telefoonnummer en het kenteken van diegene die het afval komt brengen. Dus zorg dat je deze gegevens bij de hand hebt!

Over de retourstoffen

Het inzamelen van retourstoffen (textiel, metalen, kleine elektrische apparaten enzovoort) gaat momenteel niet door. Het lukt daarbij niet om de 1,5 meter afstand te houden bij deze vorm van inzameling. We vragen om deze te bewaren tot deze route weer gereden wordt. Via de afvalapp kun je zien wanneer dit is.

Groenonderhoud

Het kan zijn dat ons groenonderhoud van een lager niveau is dan afgesproken. Dit komt doordat wij de landelijke maatregelen volgen als het gaat over afstand houden en het thuisblijven bij milde klachten. Een andere reden kan zijn dat wij voorrang geven aan een andere taak van groter belang, zoals het rioleringswerkzaamheden, oplossen van een gevaarlijke situatie in de openbare ruimte enzovoort.