Informatie over Corona

We begrijpen dat u misschien vragen of zorgen heeft over Corona. Op deze pagina proberen wij u alle relevante informatie te bieden. Gemeente Oldambt volgt op het gebied van Corona de lijn van de GGD en het RIVM.

Landelijke maatregelen

Update: 1 juli 2020

De huidige maatregelen van het kabinet vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus

Aanvullende informatie leest u via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Noodverordening

Ook in onze gemeente is een noodverordening van kracht waarmee we kunnen handhaven op de landelijke maatregelen. Vanaf 1 juli 2020 geldt onderstaande noodverordening.

In Oldambt

Onze burgemeester Cora-Yfke Sikkema heeft op 16 maart het volgende op haar Facebook-pagina (https://www.facebook.com/burgemeesterOldambt/) gedeeld:

“We vragen veel van de samenleving. Het is een spannende tijd. Zeker voor verplegers, verzorgers, artsen, docenten en anderen die hun werk moeten doen. Daar heb ik diepe bewondering voor.

Gisteren zijn nieuwe maatregelen getroffen om samen het Coronavirus aan te kunnen. Deze maatregelen hebben een grote impact op onze ondernemers, scholen, kinderopvang, ouderen en kwetsbare inwoners enzovoort. De reacties zijn volwassen en goed, want iedereen beseft dat dit nodig is om de zorg te kunnen leveren aan de patiënten en om de verspreiding een halt toe te roepen.

Ook al is dit een spannende tijd voor iedereen, we kunnen dit samen aan, kop d’r veur!”

Ook in onze gemeente gaan dingen nu anders dan normaal. Hier vermelden we dingen waarover wij besluiten hebben genomen of die onze dienstverlening aan u beïnvloeden.
Voor informatie over doorgang van een evenement/activiteit of opening van een bedrijf vragen wij u om hun website of Facebook te bekijken. Neemt u anders telefonisch of per e-mail contact met de organisatie of het bedrijf op.

Heeft u vragen aan ons als gemeente? Bel dan (0597) 48 20 00 of stuur een e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl.

Hulp voor ondernemers

Diverse ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. Wij hebben informatie voor u als ondernemer gebundeld.

Kinderopvang

Heeft u vragen over kinderopvang? Lees dan meer op de pagina kinderopvang in Oldambt.

Sport

Vanaf 29 april is er sprake van versoepeling als het gaat om sporten. In de noodverordening staat wat er op dit moment kan/mag.

Gebruik ons meldingsformulier als u met ons in overleg wilt over het sporten in de openbare ruimten. Stuur het meldingsformulier naar sport@gemeente-oldambt.nl. Als u op eigen terrein wilt sporten, hoeft u zich niet (meer) bij ons te melden.

Voor nieuws met betrekking tot sport en het coronavirus kunt u terecht op https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport.

Heeft u nog andere vragen over sport? Neem dan contact met ons op via (0597) 48 20 00 of stuur een e-mail naar sport@gemeente-oldambt.nl.

Wil je helpen of heb je een initiatief?

Wat zijn we trots op alle mooie dingen die we in Oldambt zien gebeuren in deze bijzondere situatie. Van iemand die zijn hulp biedt aan de buurman tot bedrijven die samen met vrijwilligers mondkapjes maken. Als gemeente krijgen we ook veel vragen over initiatieven, hulp enzovoort. Wil je helpen of heb je een initiatief? Meld je dan bij Sociaal Werk Oldambt! Sociaal Werk Oldambt kent veel (bestaande en nieuwe) initiatieven, dus kan helpen als je op zoek bent naar vrijwilligers of je hulp aan wilt bieden. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen voor oudere mensen of te helpen bij of doneren aan de Voedselbank.

Sociaal Werk Oldambt kan ook helpen als iemand in jouw omgeving eenzaam is of dreigt te worden. Vraag aan diegene of je zijn of haar telefoonnummer mag delen en geef het door via (0597) 42 18 33. Dan zoekt Sociaal Werk Oldambt telefonisch contact met ze.

Openingstijden en bezoek gemeentehuis

Ingang gesloten, ook als we geopend zijn

Heeft u (milde) klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts ? Stel uw bezoek dan uit!

Op onze bezoekerslocatie aan de Johan Modastraat 6 is de publieksingang gesloten. Dit doen wij om onnodige inloop te voorkomen en daarmee onze medewerkers/dienstverlening te beschermen.
Onze medewerkers zijn wel tijdens de normale openingstijden aanwezig. Heeft u een afspraak? Maak dan gebruik van onze intercom. Onze receptie laat u dan binnen.

Geen avondopenstelling

Tot 1 september 2020 vervalt onze avondopenstelling.

Geen vrije inloop

Normaal gesproken hanteren wij als gemeente inloopspreekuren. Deze zijn op dit moment vervallen. Heeft u een vraag voor ons die niet kan wachten? Neem dan contact op via (0597) 48 20 00 of info@gemeente-oldambt.nl. In overleg kijken we dan hoe we u kunnen helpen.

Alleen pinnen

Wij accepteren momenteel alleen PIN-betalingen. Daarmee voorkomen we onnodig hand-op-hand-contact.

Klantcontactcentrum/telefoon

Door het grote aantal vragen en beperkte bezetting kan het zijn dat het iets langer duurt voordat wij u te woord kunnen staan. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Online afspraak maken

Ook is het op dit moment niet mogelijk om online een afspraak te maken. Wil u een afspraak met ons? Bel dan (0597) 48 20 00 en dan maken wij een afspraak met u. U kunt dus niet aan de balie van het gemeentehuis een afspraak maken. Wij proberen zoveel mogelijke fysieke contacten te beperken. Daarmee willen we voorkomen dat teveel van ons personeel ziek wordt en ervoor te zorgen dat belangrijke zaken, de zogenaamde vitale beroepen en processen, door kunnen gaan. Denk hierbij aan verstrekking noodzakelijke documenten, betalen van uitkeringen, maar ook het veilig houden van de openbare ruimte.

Rijbewijs tijdelijk langer geldig

Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Lees de voorwaarden en meer informatie op de pagina van de RDW.

Afvalinzameling en afvalbrengstation 

Als u ons afvalbrengstation na 1 juni wilt bezoeken, hoeft u geen afspraak meer te maken. Tot dat moment is het afvalbrengstation al volgeboekt met afspraken.
Wel verzoeken wij u vriendelijk om na 1 juni alleen naar het afvalbrengstation te komen als dit noodzakelijk is.

Vanaf 2 juni worden retourstoffen weer opgehaald. Door een aantal logistieke wijzigingen kunnen wij vanaf 2 juni de retourstoffen weer inzamelen en daarbij voldoen aan de landelijke maatregelen.

Beschermingsmiddelen (mondkapjes, handschoenen etc) horen bij het restafval.

Onze afvalverwerker komt de laatste tijd beschermingsmiddelen als handschoenen, mondkapjes en plastic schorten tegen in de PMD-container. Deze spullen horen bij het restafval, dus in de grijze container. De PMD-container is alleen bedoeld voor verpakkingsmateriaal van plastic en metaal plus voor drankenkartons.

Wij vragen u daar goed op te letten. Want anders moet de inhoud van de PMD-container net zoals het restafval worden verwerkt. Dat is duurder en minder duurzaam. Daarnaast gaat de afvalinzamelaar hier strenger op letten tijdens het leeghalen van de containers. Dit betekent als er dingen in de PMD-container zitten die daar niet horen, uw container niet geleegd wordt.

Groenonderhoud

Het kan zijn dat ons groenonderhoud van een lager niveau is dan afgesproken. Dit komt doordat wij de landelijke maatregelen volgen als het gaat over afstand houden en het thuisblijven bij milde klachten. Een andere reden kan zijn dat wij voorrang geven aan een andere taak van groter belang, zoals het rioleringswerkzaamheden, oplossen van een gevaarlijke situatie in de openbare ruimte enzovoort.

Zwembaden vanaf 18 mei weer deels open

Voor informatie over de openingstijden en mogelijkheden in corona-tijd van onze zwembaden, bekijk de pagina: https://www.gemeente-oldambt.nl/zwembaden.

Raads(commissie)vergaderingen

Raadsvergaderingen en raadscommissies zijn nu op een aangepaste wijze. Voor meer informatie bekijk de site van de gemeenteraad.

Wmo-vervoer

Het Wmo-vervoer wordt aanpast om te voldoen aan de landelijke maatregelen.  In onderstaand document vindt u informatie van de vervoerder.  

Leerlingenvervoer naar voortgezet speciaal onderwijs

Richtlijnen voor het leerlingenvervoer naar voortgezet speciaal onderwijs leest u in onderstaand document.