Waar kunt u terecht voor hulp en ondersteuning?

Een kind of ouder kan in de gemeente Oldambt voor hulp en ondersteuning terecht:

  • in eigen kring; denk aan familie, vrienden, buren, school, kerk en/of vrijwilligers;
  • bij het jeugdteam van de gemeente;
  • bij ondersteuningsteams op school;
  • bij de huisarts, jeugdarts of medisch specialist;
  • bij Veilig Thuis Groningen (advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling).

De gemeente Oldambt koopt (samen met de andere Groninger gemeenten) gezamenlijk de jeugdhulp in via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG).
Op de website www.jeugdhulpgroningen.nl vindt u onder meer een overzicht van alle zorgaanbieders en ingekochte jeugdhulp.