Waarvoor kan ik terecht bij het Jeugdteam?

  • Informatie en advies;
  • Doorverwijzing naar een algemene voorziening;
  • Het indiceren van een individuele jeugdvoorziening;
  • Het samen met u of overnemen van de regie rondom de hulpverlening binnen het gezin (casemanagement), wanneer het u door verschillende omstandigheden niet meer lukt.

Informatie en advies

We willen allemaal dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien. In de meeste gezinnen gebeurt dat ook. Toch gaat opgroeien en opvoeden niet altijd vanzelf. Soms hebt u misschien behoefte aan praktische opvoedtips of wat informatie. U kunt dan bij het jeugdteam terecht.

Algemene voorziening

Een deel van de jeugdhulp is vrij toegankelijk. Dit is een algemene voorziening die  voor iedereen te gebruiken is. Hiervoor hoeft u geen indicatie/zorgtoewijzing of doorverwijzing te hebben. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het consultatiebureau van de GGD of het maatschappelijk werk.

Voor informatie hierover kunt u kijken op onze pagina Hulp in uw omgeving.

Individuele jeugdvoorziening: hulp en ondersteuning

Soms kan het opvoeden van een kind zo zwaar zijn, dat u het alleen met uw gezin, of met hulp van familie en vrienden, of een algemene voorziening niet redt. Of u maakt zich grote zorgen over uw kind. Dan kunt u voor hulp en ondersteuning terecht bij het jeugdteam.

Een ervaren jeugdhulpverlener bekijkt dan samen met u welke (specialistische) hulp voor uw situatie het beste is. Deze medewerker stelt samen met u en uw gezin een plan op. In dit plan staat wie wat gaat doen. Soms kunt u zelf (nog) wat doen of zijn er misschien nog andere mensen die u kunnen helpen. In sommige gevallen is er direct professionele hulp nodig. Het jeugdteam werken nauw samen met allerlei (zorg)organisaties. De ondersteuning is er op gericht dat u de opvoeding van uw kind (weer zoveel mogelijk) zelf kunt doen.

Dit betreft (specialistische) jeugdhulp en is niet vrij toegankelijk voor iedereen. Hiervoor is een beschikking/besluit nodig van het jeugdteam van de gemeente of een verwijzing van de (huis)arts.