Waarvoor kan ik terecht bij het jeugdteam?

  • Informatie en advies
  • Verwijzen naar vrij toegankelijke hulp
  • Casemanagement
  • Veiligheid

Informatie en advies

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Soms heeft u misschien behoefte aan praktische opvoedtips of informatie. U kunt alle vragen stellen aan het jeugdteam. Zit je kind dagelijks op het internet en ben je bang dat er iets kan gebeuren? En wil je weten hoe je daarmee moet omgaan? Of is je kind van vier niet zindelijk, en wil je weten wat je kan doen? of loopt je ergens anders tegenaan in de opvoeding op ontwikkeling? Het jeugdteam kan helpen.

Verwijzen naar vrij toegankelijke hulp

Een groot deel van de jeugdhulp is vrij toegankelijk en (vaak) gratis. Dit is een algemene voorziening die voor iedereen te gebruiken is. Hiervoor heb je geen toestemming van een dokter of de gemeente nodig. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het consultatiebureau van de GGD of het maatschappelijk werk.

De algemene voorzieningen in onze gemeente kunt u vinden in ons voorzieningenoverzicht. Komt u er niet uit? Het jeugdteam helpt u graag met het zoeken naar passende hulp.

Casemanagement

Soms kan het opvoeden van een kind zo zwaar zijn, dat u het alleen met het gezin, of met hulp van familie en vrienden, of een algemene voorziening niet redt. Of als u zich grote zorgen maakt over een kind in uw omgeving. Wij kunnen u dan helpen.

Een casemanager bekijkt samen met u welke hulp voor uw situatie het beste is. Samen met u en uw gezin stellen we een plan op.  In dit plan staat wie wat gaat doen. Voor uitvoering van het plan werken we nauw samen met andere organisaties die hulp en begeleiding bieden. De ondersteuning is erop gericht dat u de opvoeding van uw kind zelf kunt doen.

Veiligheid

Samen met ouders staan we voor de veiligheid van het kind. Samen vinden we dat ieder kind veilig moet kunnen opgroeien. Wij kunnen helpen wanneer er zorgen over de veiligheid van het kind zijn.

Bij structureel en actueel geweld wordt een melding gedaan bij Veilig Thuis volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.