Wat is de reden van verwerking? Is er een wettelijke grondslag nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Verzenden van een nieuwsbrief ;
  • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren;
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om iets bij u af te leveren;
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.
  • In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dit zijn bijvoorbeeld:
  • Gegevens over uw bank en uw bankrekeningnummer
  • Informatie over uw gezondheid

Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Dat betekent dat de gemeente vanuit een wet bevoegd is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken en deze nodig heeft om een publiekrechtelijke taak uit te voeren.

Wilt u het volledige inzicht in onze verwerkingen? Klik dan hier voor het ‘verwerkingsregister’ (deze link opent een pdf-bestand).