Wat is de Wmo?

In de Wmo staat centraal dat iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Daarbij gaat de Wmo uit van het stimuleren van de eigen kracht van mensen en het rekening houden met verschillen in de situatie en mogelijkheden van mensen.

In de Wmo zijn een aantal andere wetten, zoals de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), opgegaan. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten.

In de Wmo staat centraal dat iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Daarbij gaat de Wmo uit van het stimuleren van de eigen kracht van mensen en het rekening houden met verschillen in de situatie en mogelijkheden van mensen.

In de gemeente Oldambt gaan we ervan uit dat iedereen er toe doet. Jong of oud, met of zonder beperking. Iedereen wil graag participeren, meedoen in de samenleving. Bovendien is het meedoen van zoveel mogelijk inwoners ook hard nodig. Het is een verspilling om talenten van mensen niet te benutten, alleen omdat ze bijvoorbeeld een beperking hebben. De Wmo stimuleert het meedoen en voorkomt dat mensen vereenzamen.

Hulp en ondersteuning

De Wmo gaat er van uit dat iedere burger zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leven en welzijn en dat mensen zoveel mogelijk voor elkaar zorgen. Als je hulp nodig hebt om mee te kunnen doen, is die vaak wel in de buurt te vinden bij familie of buren. Dat noemen we mantelzorg, vrijwilligerswerk of informele zorg.

Is die hulp van naasten niet voorhanden, dan kun je terecht bij verschillende instanties en organisaties, dat noemen we de collectieve voorzieningen.
En soms kunnen mensen weer meedoen door een aanpassing in de woning, hulp in de huishouding, met vervoer of een rolstoel. Dat noemen we de individuele Wmo-voorzieningen.