Wat is een kans?

Onze kansen komen vanuit de samenleving en de economie voort. De facetten die wij hebben moeten versterkt worden. Onze kustzone, nationale parken en recreatie zijn een voorbeeld van speerpunten die kansen kunnen creëren en waarmaken.

Kansen

Uit recent onderzoek komt een aantal maatschappelijke trends naar voren die kansen kunnen bieden in de nabije toekomst van Oldambt:

 • In de samenleving is een sterke hang naar nostalgie en authenticiteit. Het staat voor een wereld die er eigenlijk niet meer is, maar die wel gekoesterd wordt.
 • Burgers en ondernemers zijn niet langer inspraak- en stemvee die alles door de overheid laten aandragen. Hun betrokkenheid willen ze vertaald zien naar concrete participatie bij plannen die invloed hebben op hun woon- en werkomgeving.
 • Natuurgebieden doen het goed bij bezoekers. De status van het totale Waddengebied als werelderfgoed brengt de kustzone toeristisch in de lift. Nationale Parken hebben al laten zien dat dit goed samengaat met (natuur) recreatie.
 • Gezondheid en welvaart staan hoog op overheidsagenda’s, zorginstellingen en persoonlijke agenda’s.
 • Door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening hebben gemeenten meer speelruimte om hun eigen beleid te formuleren.
 • De samenleving is aan het veranderen. Bezit maakt plaats voor beleving.
 • Lange termijn plannen hebben in een onzekere economie plaats gemaakt voor het “vieren van het moment”.
 • A-wegen binden in toenemende mate economische activiteiten.
 • De waterrecreatie zit in de lift.
 • De nabijheid van Duitsland is een kans.
 • Het open akkerlandschap met zijn bijzondere vergezichten is uniek voor ons land.

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina "Analyse".