Wat is jeugdhulp

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk voor de jeugdhulp.

Bij jeugdhulp kunt u denken aan hulp bij het opvoeden en opgroeien, jeugdbescherming, , aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. De jeugdhulp is voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Voor mensen tussen de 18 en de 23 jaar is er in bepaalde situaties  de mogelijkheid tot verlengde jeugdhulp:

  • Persoonlijke verzorging  (bijvoorbeeld hulp bij wassen en aankleden) als sprake is van persoonlijke verzorging die verband houdt met behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Hieronder valt ook de zo genoemde Intensieve Kind Zorg (IKZ). Deze zorg valt vanaf 1 januari 2018 onder de Zorgverzekeringswet.
  • Wanneer er sprake is van een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking. (Wlz). Hierbij moet sprake zijn van permanent toezicht en zorg in de nabijheid.

De gemeente voert niet alle jeugdhulp  zelf uit. De gemeente sluit voor jeugdhulp contracten af met instellingen voor jeugdhulp.