Wat vraagt aandacht?

Werkloosheid, het niet vinden van passend werk, dat is op dit moment het belangrijkste aandachtspunt. Scholing sluit lang niet altijd aan bij de wensen van haar leerlingen en de prognoses van de bevolkingskrimp zijn zorgwekkend.

De aandachtspunten

  • Passend werk is zorgpunt nummer 1. Er is een hardnekkige werkloosheid.
  • In dorpen is een traditie van ondernemerschap, maar door ander koopgedrag en een afnemende bevolking is opvolging geen vanzelfsprekendheid.
  • Er is voortgezet en –middelbaar beroepsonderwijs in Winschoten. Het sluit ook niet altijd aan bij de vraag naar werk in het gebied, deels omdat dit nieuw ontstaat.
  • Er zijn zwakke plekken in woonbuurten ontstaan, met name in uniforme wijken van bepaalde bouwtijden. Ze sluiten niet meer aan bij de vraag en de sociale samenhang komt onder druk te staan.
  • De bevolkingsprognoses geven aan dat de bevolking afneemt. Er is nog wel vraag naar woningen, maar met gelijktijdige leegstand is dit een fors aandachtspunt.
  • De inrichting van de openbare ruimte sluit niet altijd aan bij de functie van deze ruimte. Onderhoud en beheer is een aandachtspunt.
  • De sociale weerbaarheid van het gebied is een punt van zorg.
  • Bij de voorronden van de Toekomstvisie is herhaaldelijk gesproken over kwaliteiten en kansen. In veel gevallen is er een soort blindheid voor. En echte kansen worden makkelijk weggepraat.
  • Een laatste aandachtspunt is dat door de herindeling de afstand tussen burger en bestuur wordt vergroot als daarin geen maatregelen worden genomen.

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina "Analyse".