Welke gegevens verwerkt de gemeente? Hoe krijgt de gemeente mijn gegevens? Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.
Denk aan:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Ook is iedere inwoner van Nederland ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens. Dit is geregeld in de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens. Woont u in de gemeente Oldambt? Dan houden wij uw persoonsgegevens bij. In deze registratie staan bijvoorbeeld uw naam, adres, gegevens over uw huwelijk, kinderen en uw nationaliteit. Bij de uitvoering van overheidstaken zoals het afgeven van een paspoort of het beoordelen van een uitkering, moeten wij de gegevens uit de Basisregistratie Personen gebruiken. Maar ook andere overheidsinstanties gebruiken persoonsgegevens uit de Basisregistratie. Denk aan de Belastingdienst of uw zorgverzekering.

Veranderen uw gegevens? Bijvoorbeeld doordat u gaat verhuizen? Geef dit dan aan ons door.

Hoe lang bewaart de gemeente mijn gegevens?

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.  In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de selectielijst van de Archiefwet (externe link).