document iconWelstand

Welstandsnota

De toetsingscriteria voor welstand zijn opgenomen in de gemeentelijke welstandsnota's. Een van de belangrijkste criteria is dat het ontwerp in zijn omgeving moet passen.

De welstandsnota kan op het gemeentehuis worden ingezien. U kunt de bestanden ook downloaden onderaan deze pagina.
Lukt het niet om de nota en/of de kaart in te zien, neem dan contact op met Team Vergunningen via (0597) 48 20 00.

Als u een bouwinitiatief heeft (klein of groot) is het raadzaam deze nota te raadplegen en te gebruiken. Het doel is om nieuwbouw of verbouw goed aan te laten sluiten op de omgeving.  Het bespoedigt tevens de goedkeuringsprocedure en het bespaart kosten. In de nota staan de richtlijnen  waaraan de gemeente uw bouwinitiatief toetst. 

Tip

U zoekt op de welstandskaart de locatie van uw initiatief. Daar ziet u in de legenda het nummer van het welstandsgebied waarin  uw initiatief  ligt. In de nota leest u de korte beschrijving van het desbetreffende welstandsgebied met welstandscriteria waaraan uw initiatief moet gaan voldoen.
Als uw initiatief een veel voorkomend klein bouwwerk is, bijvoorbeeld een dakkapel of een serre, dan staan achterin de welstandsnota in bijlage II vanaf bladzijde 103 uw richtlijnen.

Welstandsvergadering

U kunt in uw aanvraag omgevingsvergunning aangeven of u aanwezig wilt zijn bij de behandeling van uw aanvraag door de welstandscommissie. Welstandsvergaderingen zijn openbaar. Wel verzoeken wij van tevoren contact met de gemeente op te nemen, zodat wij rekening kunnen houden met uw komst en een tijd kunnen afspreken.

Monumentencommissie

Er is tevens een monumentencommissie. De toetsingscriteria bij de verbouw of verandering van een monument zijn zwaarder dan bij een reguliere verbouwing. Ook interne wijzigingen kunnen hierbij beoordeeld worden. Hierbij is het behoud van monumentale waarden de belangrijkste eis.