Welstand

Welstandsnota

De toetsingscriteria voor welstand zijn opgenomen in de gemeentelijke welstandsnota's. Een van de belangrijkste criteria is dat het ontwerp in zijn omgeving moet passen. De welstandsnota kan op het gemeentehuis worden ingezien, of u kunt hem downloaden op deze pagina.

Welstandsvergadering

U kunt in uw aanvraag omgevingsvergunning aangeven of u aanwezig wilt zijn bij de behandeling van uw aanvraag door de welstandscommissie. Welstandsvergaderingen zijn openbaar. Wel verzoeken wij van tevoren contact met de gemeente op te nemen, zodat wij rekening kunnen houden met uw komst en een tijd kunnen afspreken.

Monumentencommissie

Er is tevens een monumentencommissie. De toetsingscriteria bij de verbouw of verandering van een monument zijn zwaarder dan bij een reguliere verbouwing. Ook interne wijzigingen kunnen hierbij beoordeeld worden. Hierbij is het behoud van monumentale waarden de belangrijkste eis.