Welstandsnota

Als u een bouwinitiatief heeft (klein of groot) is het raadzaam deze nota te raadplegen en te gebruiken. Het doel is om nieuwbouw of verbouw goed aan te laten sluiten op de omgeving.  Het bespoedigt tevens de goedkeuringsprocedure en het bespaart kosten. In de nota staan de richtlijnen  waaraan de gemeente uw bouwinitiatief toetst. 

Tip

U zoekt op de welstandskaart de locatie van uw initiatief. Daar ziet u in de legenda het nummer van het welstandsgebied waarin  uw initiatief  ligt. In de nota leest u de korte beschrijving van het desbetreffende welstandsgebied met welstandscriteria waaraan uw initiatief moet gaan voldoen.
Als uw initiatief een veel voorkomend klein bouwwerk is, bijvoorbeeld een dakkapel of een serre,, dan staan achterin de welstandsnota in bijlage II vanaf bladzijde 103 uw richtlijnen.

Onderstaand kunt u de welstandsnota en de welstandskaart downloaden.