Werk en re-integratie en Sociale Werkvoorziening

Hierbij de opbrengsten van de thema-avond van 26 mei met betrekking tot het thema Werk en re-integratie en Sociale Werkvoorziening


Besproken onderwerpen:

Akkoord van Westerlee

 • Hoe realistisch zijn de plannen?
 • Waar zijn de banen?
 • Versterk als gemeente de relaties met werkgevers
 • Trek werkgelegenheid aan (faciliteer dit)
 • Investeer in de samenwerking met het MKB
 • Begeleiding

Opmerking: De tafelgasten waren het niet eens over ‘wie‘ begeleiding moet krijgen. Sommigen vonden dat juist de onderkant begeleiding moet krijgen, terwijl anderen juist aangaven dat je als gemeente moet accepteren dat je niet iedereen kunt helpen.

Werk

 • Benut kansen buiten de gemeente
 • SROI
 • Ontwikkel een extra stimulans voor zowel werkgever als werkzoekende
 • Creëer een gunstig ondernemersklimaat
 • Stimuleer mensen maar dwing mensen niet
 • Investeer in het creëren van nieuwe mogelijkheden: Voorbeeld ‘fablab’.  Veel grote steden hebben een fablab. Het is een soort openbare hightech werkplaats waar men ideeën kan uitwerken.
 • Opleiden in de branches waar kansen liggen (zoals nu bijvoorbeeld wordt gedaan met het callcentertraject)