Wie mag op de kandidatenlijst?

  • Kandidaten die niet in Oldambt wonen, mogen op de lijst geplaatst worden, mits zij een verklaring overleggen waarop staat dat zij in Oldambt gaan wonen zodra zij benoemd worden in de raad. Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen;
  • Oldambtster burgers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandideren als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen;
  • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, mits zij meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad.
  • De naam van de kandidaat mag trouwens niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de Oldambtster gemeenteraad.
  • Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten. Een politieke partij die al 16 zetels heeft of meer in de gemeenteraad mag maximaal 80 kandidaten opnemen.

Wijze van vermelding kandidaten

Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in. U kunt zelf kiezen of u (m) of (v) achter de naam wilt plaatsen of dat u wel of geen voornamen vermeldt.
Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in artikel H2 van het Kiesbesluit.

Samenvoeging van aanduidingen boven lijst

Als u samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier.