Wie mag stemmen?

U krijgt uiterlijk twee weken voor de verkiezing een stempas toegestuurd om te kunnen stemmen.

De gemeente Oldambt stuurt u een stempas toe als u:

  • op 9 april 2019 staat ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Oldambt;
  • op 23 mei 2019 achttien jaar oud bent;
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten;
  • de Nederlandse nationaliteit hebt,
  • of de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie bezit én hebt aangegeven dat u in Nederland wilt stemmen en
  • uw verzoek om in Nederland aan de stemming deel te nemen is ingewilligd.