Wie mogen er stemmen?

Als u in de gemeente Oldambt woont en u voldoet aan de voorwaarden dan ontvangt u een stempas voor onze gemeenteraadsverkiezingen. De stempas, waarmee u kunt stemmen, ontvangt u uiterlijk 28 februari 2022.
 
Wat zijn de voorwaarden om te mogen stemmen?

  • U bezit de Nederlandse nationaliteit of bent onderdaan van een ander lidstaat van de Europese Unie.
  • U bent geen onderdaan van de Europese Unie maar u verblijft op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) al wel vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland.
  • Op 31 januari 2022 bent u ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Oldambt.
  • U bent op 16 maart 2022 18 jaar of ouder.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.