Wie mogen stemmen en wat neem ik mee?

Wie mogen er stemmen?

Als u in de gemeente Oldambt woont, ontvangt u uiterlijk 3 maart 2021 een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen Hiermee kunt u uw stem uitbrengen als u voldoet aan de voorwaarden. Wat zijn de voorwaarden?

  • U bezit de Nederlandse nationaliteit.
  • Op 1 februari 2021 staat u ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Oldambt.
  • U bent op 17 maart 2021 (verkiezingsdag) 18 jaar of ouder.
  • En u bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Wat heb ik nodig om te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen?

Om uw stem op het stembureau uit te kunnen brengen moet u naast het mondkapje de volgende zaken bij u hebben:

  • Uw stempas (let erop dat deze onbeschadigd is). De stempas ontvangt u uiterlijk 3 maart 2021.
  • Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland. Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen, dan wel met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland. Het legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een legitimatiebewijs waarop staat 'geldig tot 18 maart 2016' of elke latere datum.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen door een gemeentelijke verklaring van vermissing of een kopie te tonen van het document van vermissing dat is opgemaakt door de politie. Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een NS-abonnement.

Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft kon u tot en met 12 maart 2021, 17.00 uur een schriftelijke volmacht aanvragen. 

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Bent u uw stempas kwijt of heeft u de stempas(sen) niet gekregen, dan had u tot en met 12 maart 2021, 17.00 uur de gelegenheid om een vervangende stempas aan te vragen bij het bureau Verkiezingen in Winschoten. 

Raakt u na 12 maart 2021, 17.00 uur uw stempas kwijt dan kunt u niet stemmen.