Wijzigingen in de gemeentepolis Menzis GarantVerzorgd zorgverzekering

De gemeente Oldambt voert bezuinigingsmaatregelen door. De maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de gemeente in 2023 weer financieel gezond is. De bezuinigingen zijn voor een ieder merkbaar en voelbaar en treffen ook de zorgverzekering Menzis Garantverzorgd, de gemeentepolis.

De wijzigingen

Per 1 januari 2021 stopt de gemeente Oldambt met het meeverzekeren van het eigen risico. Ook verlagen wij de inkomensgrens van 130% naar 115% van de bijstandsnorm.

Wat betekent dit?

Tot 115% van de bijstandsnorm

 • U kunt nog steeds gebruik maken van de Menzis GarantVerzorg zorgverzekering als u:
 • Een bijstandstuitkering heeft of een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm.  115% van de bijstandsnorm is voor een alleenstaande (ouder) € 1.156,99 en voor gehuwden € 1.652,85.
 • De gemeente Oldambt stopt met het meeverzekeren van het eigen risico. Dit betekent dat u het eigen risico zelf moet betalen. Bij Menzis kunt u dit over 10 maanden gespreid betalen, zie voor meer info hierover de veelgestelde vragen.
 • U ontvangt half november een nieuw polisblad van Menzis, met hetzelfde pakketaanbod als in 2020.
 • Als u niets doet, dan blijft u gebruikmaken van de Menzis GarantVerzord zorgverzekering zoals u dit ook in 2020 deed.
 • U bent natuurlijk vrij om een andere zorgverzekering en/of verzekeraar te kiezen. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Menzis of via menzis.nl/mijnmenzis. U kunt ook bellen met Menzis via 088 2224080.

Boven 115% van de bijstandsnorm

 • U kunt geen gebruik meer maken van de Menzis GarantVerzorgd zorgverzekering.
 • U heeft een bijstandsuitkering of inkomen boven de 115% van de bijstandsnorm. 115% van de  bijstandsnorm is voor een alleenstaande (ouder) € 1.156,99 en voor gehuwden € 1.652,85.
 • U wordt automatisch afgemeld voor de Menzis GarantVerzorgd zorgverzekering.

Als u van mening bent dat uw inkomen niet hoger is dan 115% van de voor u geldende bijstandsnorm, dan kunt u tot uiterlijk 15 november 2020 bellen met het team KCC WIZ op nummer (0597) 48 20 00. Wij gaan dan samen met u een inkomenscheck doen. Houd er wel rekening mee dat u alle (aanvullende) gegevens van uw inkomen moet aantonen.

U ontvangt half november een nieuw polisblad van Menzis. Helaas zijn de beleidswijzigingen hierin nog niet meegenomen en kunt u dit polisblad als niet verzonden beschouwen. Menzis stuurt u zo snel mogelijk een nieuw passend aanbod. Uiteraard bent u vrij om een andere zorgverzekering en/of verzekeraar te kiezen. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Menzis of via menzis.nl/mijnmenzis. U kunt ook bellen met Menzis via 088 2224080.

U woont niet meer in de gemeente Oldambt

U maakt gebruik van de Menzis GarantVerzorgd zorgverzekering en u bent onlangs verhuisd en niet meer woonachtig in de gemeente Oldambt.
Dit betekent:

 • U heeft geen recht meer op de GarantVerzorgd zorgverzekering en u wordt automatisch afgemeld voor de gemeentepolis met ingang van 1 januari 2020.
 • Half november ontvangt u van Menzis een nieuw polisblad. Helaas is de wijziging in uw woonsituatie hierin nog niet meegenomen. U kunt u dit polisblad als niet verzonden beschouwen. Menzis stuurt u zo snel mogelijk een nieuw passend aanbod. Uiteraard bent u vrij om een andere zorgverzekering en/of verzekeraar te kiezen.
 • Misschien kunt u verzekerd worden via een collectieve verzekering van uw nieuwe gemeente. Via www.gezondverzekerd.nl kunt u zien of dat mogelijk is. Wilt u verzekerd worden via uw nieuwe gemeente, dan kunt u zich daar aanmelden.

Digitale spreekuren

Heeft u vragen of twijfelt u over uw pakketkeuze? Dan kunt u contact opnemen met Menzis via klantenservice van Menzis of via menzis.nl/mijnmenzis. U kunt ook bellen met Menzis via 088 2224080. Of u kunt gebruik maken van het  digitale spreekuur van Menzis. Aanmelden hiervoor kan vanaf maandag 9 november via https://spreekuur.gezondverzekerd.nl/Menzis.

Veelgestelde vragen

Waarom heeft de gemeente dit besluit genomen?

De gemeente Oldambt voert bezuinigingsmaatregelen door. De maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat we als gemeente weer financieel gezond worden. Het doel is een sluitende begroting vanaf 2023, met een minimale algemene reserve van € 2 miljoen en financiële ruimte om weer te kunnen investeren. De bezuinigingen zijn verdeeld over álle domeinen, zodat we de lasten samen dragen; alle inwoners, ondernemers en wij als gemeente. Wettelijke taken blijft de gemeente doen, wie hulp nodig heeft kan daar nog steeds op rekenen. Ondanks de financiële moeilijkheden, zijn er ook kansen voor de toekomst. Er wordt flink geïnvesteerd in leefbaarheid via National Programma Groningen en de Regio Deal.

Ik heb een brief van de gemeente gekregen dat ik geen recht meer heb op de gemeentepolis. Maar ik heb van Menzis wel een polis ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Wij hebben de wijzigingen helaas niet op tijd  aan Menzis door kunnen geven, en daarom krijgt u eerst nog een polis met de GarantVerzorgd verzekering (gemeentepolis). U heeft geen recht meer op de Menzis GarantVerzorgd zorgverzekering door de wijzigingen van het inkomensgrens van 130% naar 115% van de bijstandsnorm. Binnenkort ontvangt  u van Menzis een nieuwe polis. Op deze polis staat het aanbod voor een zorgverzekering die zo goed mogelijk aansluit op de gemeentepolis. Bent u akkoord met deze polis, dan hoeft u niets te doen. Heeft u vragen of wilt u iets wijzigen, bel dan met de Klantenservice van Menzis op 088 – 222 40 80.

Ik heb een nieuw aanbod van Menzis gekregen. Wat gebeurt er als ik niks doe?

U blijft dan bij Menzis verzekerd. Let op: bepaalde vergoedingen zijn in het nieuwe aanbod anders. Kijk dus goed of deze verzekering bij u past. Twijfelt u? Bel de Klantenservice van Menzis op 088 – 222 40 80.

Ga ik meer betalen?

Ja, het nieuwe aanbod wordt duurder omdat de gemeente geen bijdrage meer betaalt. U kunt met Menzis in gesprek wat het meest passende pakket is om ervoor te zorgen dat u niet onnodig veel betaalt en over verzekerd bent.

Blijven de pakketten hetzelfde?

Nee, het pakket van de gemeentepolis (GarantVerzorgd) is anders dan het nieuwe aanbod. Kijk daarom goed of de nieuwe zorgverzekering bij u past. Heeft u vragen, bel de Klantenservice van Menzis op 088 – 222 40 80.

Vergoedt de gemeente nog wel het eigen risico?

Nee, de gemeente stopt met het meeverzekeren van het eigen risico. Het eigen risico van € 385,00 kunt u bij Menzis in 10 termijnen vooruit betalen. Zo voorkomt u dat u een hoog bedrag in een keer moet betalen. U betaalt dan 10 maanden lang € 38,50 bovenop uw maandpremie. Wat u aan eigen risico niet gebruikt, wordt in het voorjaar van 2022 weer terugbetaald. Wilt u vooraf gespreid betalen aanvragen? Bel de Klantenservice van Menzis op 088 – 222 40 80 of ga naar www.menzis.nl/gespreidbetalen. U moet dit wel voor 27 januari 2021 doen.

Kom ik nog wel in aanmerking voor bepaalde vergoedingen vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente?

Nee, kosten die niet meer door Menzis worden vergoed, worden niet vergoed vanuit de bijzondere bijstand.