Windpark N33

Windpark N33

17 februari 2023
Algemeen

Op donderdag 23 februari 2023 om 20.00 uur presenteert Stichting Gebiedsfonds Windpark N33 het gebiedsfonds aan de Hereweg 201 in Meeden. Met dit fonds kunnen omwonenden projecten bekostigen die bijdragen aan de leefbaarheid in hun omgeving. Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 22 februari aanmelden via: info@gebiedsfondsn33.nl

Omwonenden kunnen (over)last ervaren van windparken. Sinds 2014 moet de omgeving meeliften in de opbrengst van windmolens, in de vorm van een gebiedsfonds. Windexploitanten, landeigenaren en overheden dienen in sommige gevallen ook een financiële bijdrage te leveren. Het gebiedsfonds is vanuit omliggende dorpen en gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt ingericht. Hiermee ondersteunen zij projecten die de leefbaarheid, duurzaamheid, natuur en samenhang in het gebied stimuleren.

Stichting Gebiedsfonds Windpark N33 beheert het gebiedsfonds. Ook verstrekt de stichting leningen voor verduurzaming en verbetering van woningen die zich dichtbij het windpark bevinden.