Elektrische apparaten

De materialen van oude elektrische apparaten (zoals staal, aluminium, koper, glas en kunststoffen) kunnen vaak prima gerecycled worden. Eventuele schadelijke stoffen, die bijvoorbeeld in koelkasten zitten, worden apart verwerkt zodat ze niet in het milieu terechtkomen.

Oude elektrische apparaten kunnen op de volgende manieren worden ingeleverd:

  • Bij het afvalbrengstation: alle elektrische apparaten met een stekker kunnen gratis worden ingeleverd bij het gemeentelijke afvalbrengstation.
  • Bij de winkel: u kunt een oud of kapot apparaat gratis inleveren bij de winkel als u een nieuw vergelijkbaar apparaat koopt. Dit heet de oud-voor-nieuw-regeling.
  • Via de retourstoffenroute: eens per drie weken worden kleine elektrische apparaten huis-aan-huis ingezameld door Afeer. Op de afvalkalender staat wanneer Afeer bij u langs komt.

 

Onder elektrische apparaten verstaan we alle in en om het huis gebruikte apparaten met een stekker, adapter, accu of batterijen. We nemen ook apparaten die op gas werken in. Stofzuigers ontvangen we graag zonder stofzak (dat is restafval) en frituurpannen graag zonder vet of olie (die levert u apart in).

Elektrische apparaten die u via de retourstoffenroute wilt aanbieden, moeten qua afmetingen in de grijze container passen. Is uw apparaat groter? Breng het dan gratis naar het afvalbrengstation.

 

Voor vragen over het inleveren van elektrische apparaten kunt u contact opnemen met de gemeente.

T: (0597) 48 20 00

E: info@gemeente-oldambt.nl