Grofvuil halen

Onder grofvuil wordt verstaan al het afval, dat vanwege de grootte en/of het gewicht niet tot het dagelijks afval behoort, zoals bankstellen, kasten enzovoorts.

Het is mogelijk om uw grofvuil (tegen tarief) thuis te laten ophalen.

Grof huisvuil

De eerste halve m3: € 22,50 en elke halve m3 extra: € 17,50.

Groot groen afval

De eerste m3 € 22,50 en elke m3 extra: € 17,50.

Wilt u uw grofvuil zelf brengen naar het afvalbrengstation aan de B. Haitzemastraat 3 in Winschoten? De openingstijden zijn dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Wat wel bij grofvuil

* Tegen betaling

 • Tuinafval (met uitzondering van stobben, graszoden en tuingrond)
 • Hout
 • Vlakglas
 • Harde kunststof
 • MetalenWit- en bruingoed (met uitzondering van koel- en vrieskasten)
 • Overige grof huishoudelijk afval

Wat niet bij grofvuil

 • Asbest
 • Bouw- en sloopafval
 • KCA
 • Flessen en glaswerk
 • Textiel
 • Oud papier en karton (dit kunt u aanbieden in de papiercontainer)

Voor het laten ophalen van uw grofvuil kunt u een melding maken in ons meldingensysteem voor de openbare ruimte.

Gemeente Oldambt
Johan Modastraat 6
Postbus 175
9670 AD Winschoten

Telefoon: (0597) 48 20 00
E-mail: info@gemeente-oldambt.nl
Openingstijden