Bestrijdingsmiddelen

De Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL) is opgericht om uitvoering te geven aan de afspraken die zijn gemaakt tussen de producenten van bestrijdingsmiddelen, LTO en de overheid over de inzameling en verwerking van emballage en restanten landbouwbestrijdingsmiddelen.

In 2017 is het op donderdagmorgen 11 mei en 9 november van 9.00 tot 12.00 mogelijk om Storl verpakkingen in te leveren. Dit kan op het voormalige KCA-depot aan de Kerkeweg 1a in Finsterwolde. Alleen verpakkingen en restanten bestrijdingsmiddelen met het Storl logo kunnen worden ingeleverd. Een medewerker van de gemeente vult hierbij gezamenlijk met de ontdoener het STORL formulier in.

De producenten die het convenant hebben ondertekend zijn verplicht één van de volgende 'verwijderingszinnen' op de verpakking te vermelden. Deze zinnen geven aan wat u met de verpakking moet doen:

- Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.
- Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.
- Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot.

Oftewel:

- Leegmaken, spoelen, bedrijfsafval.
- Leegmaken, bedrijfsafval.
- Leegmaken, klein gevaarlijk afval (voorheen klein chemisch afval).

De meeste verpakkingen moeten worden schoongespoeld. Toch zijn er ook (verpakkingen of formuleringen van) gewasbeschermingsmiddelen waarbij dit niet kan of mag, zoals bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen die niet worden vermengd met water (granulaten en stuifpoeders). Lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen waarbij een doodshoofd op het etiket is vermeld vallen te allen tijde onder de categorie 'klein gevaarlijk afval'.

Resten van gewasbeschermingsmiddelen dienen op de eerste plaats zo veel mogelijk te worden voorkomen. Aangebroken verpakkingen kunnen in het kader van het convenant worden ingeleverd bij een KCA-depot (Klein Chemisch Afval). De handelaar die het gewasbeschermingsmiddel heeft verkocht is verplicht onaangebroken verpakkingen, zonder creditering, terug te nemen van de gebruiker.

Gemeente Oldambt
Johan Modastraat 6
Postbus 175
9670 AD Winschoten

Telefoon: (0597) 48 20 00
E-mail: info@gemeente-oldambt.nl
Openingstijden