Afvalcontainers

De gemeente vervangt kapotte en verdwenen afvalcontainers.

Als er een container wordt gestolen zal hiervan aangifte moeten worden gedaan bij de politie. Dit kan via het internet; http://www.politie.nl/aangifte. Een kopie van de aangifte dient bij de gemeente te worden ingeleverd. Nadien zal een nieuwe container worden uitgezet.

Als de grijze of groene container stuk is wordt deze na melding bij de gemeente kosteloos vervangen.

* Er is keuze tussen een kleine (140 liter) container of een grote (240 liter) container. De keus bestaat voor zowel de grijze als de groene container.

* U kunt een extra container aanvragen. Ook kan volumewisseling worden aangevraagd. De kosten hiervoor zijn te vinden onder tab ‘kosten’.

* Containers voor oud papier zijn in principe 240 liter containers. Volume wissel naar een 140 liter container is niet mogelijk. Volumewissel van een 140 liter container naar een 240 liter container is gratis.

Alle informatie over de kosten van (extra) containers vindt u onder het kopje afvalstoffenheffing.

Containerchip

De chip in de container bevat naast een registratiecode tevens de postcode en het huisnummer waar de container geplaatst is. Op deze manier heeft de gemeente inzicht in het aantal en soort containers per huishouden. Door de herkenning worden de containers alleen geleegd als deze worden aangeboden aan de openbare weg waaraan het perceel gelegen en genummerd is.

Bedrijven/verenigingen/scholen

Omdat het hier geen huishoudelijk afval betreft dienen bedrijven, verenigingen en scholen hun vrijkomende afvalstroom aan te bieden aan een particuliere inzamelaar. De gemeente zal hier geen inzamelmiddelen plaatsen.

Als u verhuist, dient u dit te allen tijde door te geven aan de gemeente. Afvalcontainers horen bij de woning en mogen niet worden meeverhuist.
Wanneer u een nieuwe inwoner bent of een andere woning betrekt, dient u zich in te schrijven bij de gemeente. Wanneer u staat ingeschreven ontvangt u vanzelf de gewenste containers. Op onbewoonde adressen worden geen containers uitgezet.

Het containermanagement van de afvalcontainers wordt per 1 januari 2014 uitgevoerd door Attero en heeft een eigen Milieu Informatie Centrum (MIC). Het MIC is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via internet www.miconline.nl. Hier kunt u eenvoudig inloggen met postcode, huisnummer en emailadres. U kunt bij het MIC terecht met mutatieverzoeken voor containers en aanverwante vragen, klachten enzovoorts.

Daarnaast is het MIC telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur op het gratis telefoonnummer 0800 023 03 36.