Afvalcontainers

Als uw container gestolen is, moet u eerst aangifte doen bij de politie. Dit kan online via http://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. Lever een kopie van de aangifte in bij de gemeente. 

Als uw container kapot of gestolen is, kunt u dit aangeven bij het Milieu Informatie Centrum (MIC) via www.miconline.nl of 0800 02 30 336. Uw container wordt dan kosteloos vervangen.

 

 

Een extra container aanvragen

U kunt een extra container van 240 liter aanvragen voor restafval, GFT, papier en PMD. Dit kan via het Milieu Informatie Centrum (MIC) via www.miconline.nl of 0800 02 30 336.

Een container inleveren

Als u de container voor GFT, papier of PMD niet gebruikt, kunt u deze inleveren via het Milieu Informatie Centrum (MIC). De restafvalcontainer kunt u niet inleveren. U kunt contact opnemen met het MIC via www.miconline.nl of 0800 02 30 336.

Ik wil graag een grotere of kleinere container. Kan dat?

Ja, dat kan. De containers voor restafval en GFT zijn er in twee formaten, namelijk in 240 liter en 140 liter. Papiercontainers en PMD-containers zijn er alleen in 240 liter. Als u bent verhuisd naar een nieuw adres, dan is het wisselen van volume binnen drie maanden gratis. Wisselt u later van volume, dan moet u hiervoor betalen. De tarieven hiervoor staan op de pagina over afvalstoffenheffing.

Wilt u van volume wisselen? Dan kunt u dit aangeven bij het Milieu Informatie Centrum (MIC) via www.miconline.nl of 0800 02 30 336.

 

 

Alle informatie over de kosten van (extra) containers vindt u onder het kopje afvalstoffenheffing.

Containerchip

De chip in uw container is bedoeld voor registratiedoeleinden. De chip bevat een registratiecode, uw postcode en uw huisnummer. Op deze manier heeft de gemeente inzicht in het aantal en het soort containers per huishouden. Daarnaast wordt de chip gebruikt om te registreren hoe vaak u uw container aan de weg zet. Voor de grijze container betaalt u namelijk per lediging.

Bedrijven/verenigingen/scholen

Omdat het bij bedrijven, verenigingen en scholen niet om huishoudelijk afval gaat, moeten zij hun afval aanbieden via een particuliere afvalinzamelaar.

Wat moet ik met mijn containers doen als ik ga verhuizen

De afvalcontainers die u gebruikt horen bij de woning en mogen daarom niet worden meeverhuisd.

Voor vragen over containers kunt u contact opnemen met het Milieu Informatie Centrum (MIC) via www.miconline.nl of 0800 02 30 336.