Ondergrondse containers

De gemeente Oldambt werkt op een aantal plaatsen met ondergrondse containers voor het inzamelen van afval. Deze containers zijn bedoeld voor mensen die in een hoogbouwwoning wonen en daarom geen ruimte hebben voor een gewone container. Een voordeel van het gebruik van ondergrondse containers is dat er minder sprake is van overlast door ongedierte, stank en zwerfafval.

Voor het gebruik van een ondergrondse container is een afvalpas nodig. De afvalpas hoort bij de woning, dus als u gaat verhuizen kunt u deze in de woning achterlaten voor de nieuwe bewoners. Bent u uw afvalpas kwijt of is deze kapot, dan kunt u een nieuwe afvalpas aanvragen via het Milieu Informatie Centrum: 0800 02 30 336 of www.miconline.nl.
 

 

 

 

Meer informatie over de kosten van containers vindt u op de pagina over afvalstoffenheffing.

De ondergrondse container in mijn buurt is stuk. Wat kan ik hieraan doen?

Maak een melding aan in het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR). De gemeente zorgt dan zo snel mogelijk voor reparatie.

Mijn pasje voor de ondergrondse container is kapot of kwijt. Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Milieu Informatie Centrum (MIC) via www.miconline.nl of 0800 02 30 336. Zij vervangen kapotte of kwijtgeraakte pasjes.

Voor vragen over ondergrondse containers kunt u terecht bij het Milieu Informatie Centrum (MIC) via www.miconline.nl of 0800 02 30 336.