Takken versnipperen

De gemeente biedt de mogelijkheid snoeiafval te laten versnipperen. Snoeiafval dat vrijkomt bij snoeiwerkzaamheden in de tuin kan worden aangeboden tijdens de snipperroute. De route wordt gereden in maart/april en november/december.

Afvalkalender

Op de afvalkalender staan de dagen waarop de takkenroute bij u in de buurt wordt gereden. Klik hier voor de afvalkalender van dit jaar.

Aanmelden voor de takkenroute:

Indien u takken wilt aanbieden, dient u zich één week voor de snipperdag aan te melden.
Dit kan bij voorkeur (en 24 uur per dag mogelijk) met het online formulie 'Formulier aanmelden takken voor de takkenroute'.
Ook kunt u zich aanmelden via  (0597) 48 20 00

Afval app

U kunt de afval app downloaden via de Playstore op uw mobiele telefoon, I-pad of tablet. U krijgt dan automatisch een seintje op het moment dat de takkenroute bij u in de buurt wordt gereden. Vergeet niet om u hiervoor vooraf aan te melden.

* Per keer mag maximaal 5 m3 worden aangeboden.
* Het te versnipperen afval dient 's morgens om 07.30 uur voor het betreffende perceel bij de weg te liggen.

Daarbij gelden de volgende voor­waarden:
* Het snoeihout mag een maximale doorsnede hebben van 12 cm;
* Alle dikke einden dienen dezelfde kant uit naar de weg te liggen;
* De takken moeten los worden neergelegd (d.w.z. niet bundelen, geen touwen, geen spijkers, enzovoorts);
* Geen heggenknipsels of ander klein materiaal aanbie­den;
* Geen stronken, kluiten, complete bomen, struiken of ander groot materiaal aanbieden;
* Stukken snoeiafval mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg;
* Het is niet toegestaan siergras of bamboe aan te bieden.

Het aangeboden materiaal wordt ter plekke versnip­perd en vervolgens afgevoerd. Het is niet mogelijk versnipperd materiaal te houden.

Gemeente Oldambt
Johan Modastraat 6
Postbus 175
9670 AD Winschoten

Telefoon: (0597) 48 20 00
E-mail: info@gemeente-oldambt.nl
Openingstijden