Hoe gaat het verder?

De rechthebbende

Op deze website komt u regelmatig de term ‘rechthebbende’ tegen. De rechthebbende is de persoon die kan beschikken over het grafrecht; dit is tevens de persoon waarmee de gemeente de contacten onderhoudt en degene die verantwoordelijk is voor de financiële zaken rond het graf. Meestal is dit een familielid.

Einde termijn

Bij een particulier graf loopt de termijn na 20 of 50 jaar af. Hiervan wordt de rechthebbende op de hoogte gesteld. De rechthebbende heeft dan de keuze om de termijn te verlengen met 5, 10 of 20 jaar. Als de rechthebbende de termijn niet wenst te verlengen, vervalt het recht terug aan de gemeente en wordt het graf geruimd. Na het ruimen kan het graf, door de gemeente, opnieuw worden uitgegeven.

Wijzigen rechthebbende

Door het overlijden van de rechthebbende of door andere omstandigheden kan het gewenst zijn het grafrecht over te schrijven op een ander persoon. U kunt dit schriftelijk meedelen aan het team begraafplaatsen van de gemeente Oldambt.

Als u als rechthebbende verhuist, wilt u er aan denken om een adreswijziging aan het team begraafplaatsen te sturen?