Rioolheffing

De gemeente Oldambt heft een Rioolheffing van elke eigenaar van één of meerdere onroerende zaken die zijn aangesloten op de riolering of op welke wijze dan ook (vuil-/hemel-)water afvoeren.

Ontheffing is niet mogelijk, omdat de rioolheffing wordt geheven over een jaar, waarin daadwerkelijk één of meerdere onroerende zaken waren aangesloten op de riolering of op een andere wijze water aanbieden.

De eigenaar per peildatum 1 januari van het belastingjaar is voor het gehele jaar belastingplichtig.

Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.

 

Het eigenarentarief van de rioolheffing voor 2018 is € 241,90

Voor informatie over de gemeentelijke belastingen: