Wonen in Oldambt

Leegstand; regels en beleid

Tijdelijke verhuur o.b.v. de leegstandwet

Wat zijn onze beleidsregels rond de tijdelijke verhuur van woonruimte in het kader van de Leegstandwet. Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt hebben op 15 december 2015 de Beleidsregels Leegstandwet Oldambt 2016 vastgesteld. Op 1 februari 2016 zijn deze beleidsregels in werking getreden. Hiermee wordt een richtlijn gegeven waarmee kan worden bepaald of het redelijk is dat de woningeigenaar zijn woning tijdelijk mag verhuren zonder dat huurbescherming van toepassing is.

De beleidsregels zijn gebaseerd op artikel 15 en 16 van de Leegstandwet en maken het mogelijk voor het college om te beoordelen of een eigenaar van een te koop en leegstaande woning in aanmerking komt voor een vergunning voor tijdelijke verhuur.

Naast het hieronder te downloaden volledig ingevulde aanvraagformulier, dienen de volgende stukken te worden bij de aanvraag te worden gevoegd:

  1. een (notariële) akte van levering/kadastrale uitdraai van de woning die u wilt verhuren;
  2. een bewijs dat de woning leegstaat (optioneel: indien geen bewijsstuk wordt ingediend dan wordt de leegstand geverifieerd aan de hand van de Gemeentelijke Basisadministratie);
  3. een verklaring van een makelaar dat de woning te koop staat voor een marktconforme prijs en;
  4. Alleen als u een aanvraag doet, die geen betrekking heeft op een woonruimte in een voor verkoop bestemde woning: een naar waarheid ingevuld formulier van de Huurcommissie: Waardering zelfstandige woning.

Aanvraagformulier en beleidsregels

U kunt het aanvraagformulier en de beleidsregels via onderstaande links downloaden:

U kunt de desbetreffende formulieren ook afhalen bij de gemeente op de Johan Modastraat 6 in Winschoten. Voor nadere vragen kunt u een afspraak maken. Neem hiervoor contact op met de gemeente Oldambt, telefoon (0597) 48 20 00.