Rijbewijs, categorie A

Als u bent geslaagd voor uw rijexamen, kunt u een rijbewijs aanvragen. Dit kan vanaf de eerste dag na uw examen. De gemeente controleert in het rijbewijzenregister (CRB) van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) of u echt uw rijbewijs heeft gehaald. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zet in dit register de verklaring van rijvaardigheid en de verklaring van geschiktheid. Deze verklaring krijgt u dus niet mee na uw examen.

Uw eerste rijbewijs is een beginnersrijbewijs. Dit betekent dat u strenger wordt gestraft als u zich niet aan de verkeersregels houdt. Meestal heeft u 5 jaar een beginnersrijbewijs. Heeft u voor uw 18e een rijbewijs gehaald? Dan is deze periode 7 jaar.

Rijbewijs A1

Vanaf achttien jaar mag u theorie- en praktijkexamen doen voor de categorie A1. U mag met deze rijbewijscategorie een motorrijwiel van maximaal 125 cc, een maximaal vermogen van 11 kW en maximaal 0,1 kW per kilo ledig gewicht besturen. Ook mag u hiermee een motorrijwiel met volledige elektrische aandrijving besturen, mits deze een maximaal vermogen van 11 kW en minder dan 0,1 kW per kilo ledig gewicht heeft. Tot slot mag u een gemotoriseerde driewieler met maximaal 15 kW besturen.

Rijbewijs A2

Rijbewijs categorie A2 kunt u halen vanaf de leeftijd van 20 jaar. U moet hiervoor een theorie- en een praktijkexamen afleggen. Als u minstens 2 jaar in het bezit bent van een rijbewijscategorie A1 hoeft u alleen een praktijkexamen af te leggen. U mag met rijbewijscategorie A2 een motorrijwiel besturen met een maximaal vermogen van 35 kW en maximaal 0,2 kW per kilo ledig gewicht. Ook mag het motorrijwiel niet afgeleid zijn van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen.

Rijbewijs A

Deze rijbewijscategorie kunt u halen als u minimaal 21 jaar bent . U doet een theorie- en een praktijkexamen als u nog niet in het bezit bent van de categorie A2. Bent u in het bezit van de categorie A2? Dan doet u een praktijkexamen. Bent u jonger dan 24 en nog niet 2 jaar in het bezit van de categorie A2? Dan krijgt u een categorie A met een code 80 (Code 80 betekent ‘Alleen voor houders van een rijbewijs voor driewielige motorrijwielen van de categorie A, die jonger zijn dan 24 jaar’) totdat u 24 jaar bent. U mag dan een motor besturen voor de categorie A1 en A2 en driewielige motorrijwielen. Na uw 24e of als u 2 jaar in het bezit bent van de categorie A2 vervalt de code 80 en mag u met deze rijbewijscategorie een motor met onbeperkt vermogen besturen, maar ook een gemotoriseerde driewieler met meer dan 15 KW zonder nog een apart examen hiervoor te moeten doen.

Hoe krijg je een rijbewijs zonder code 80?

Bent u 24 jaar of ouder, dan kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een rijbewijs met categorie A zonder code 80. Een rijbewijs aanvragen zonder code 80 is niet verplicht. Doorrijden met een rijbewijs met code 80 is toegestaan. De code 80 vervalt, zodra de leeftijd van 24 is bereikt.

Bent u meer dan 2 jaar in bezit van categorie A2? Dan kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een rijbewijs met categorie A zonder code 80. Een rijbewijs aanvragen zonder code 80 is niet verplicht. Doorrijden met een rijbewijs met code 80 is toegestaan. De code 80 vervalt, zodra de categorie A2 langer dan 2 jaar in het bezit is of de leeftijd van 24 jaar is bereikt.

Rijden in het buitenland

Bent u 24 jaar of ouder en staat de code 80 nog op uw rijbewijs vermeld? Dan mag u deelnemen aan het internationale verkeer op een motor.

Het is mogelijk om een nieuw rijbewijs aan te vragen zonder code 80. Dit om eventuele vragen in het buitenland te voorkomen.

In de Nederlandse wetgeving is opgenomen dat je met een motor (rijbewijscategorie A) met een aanhangwagen mag rijden, als die voldoet aan de voorwaarden van het VoertuigReglement. Het blijkt dat het rijden met een aanhangwagen niet in de Europese rijbewijsrichtlijn is opgenomen. Daarom moet iedere lidstaat deze mogelijkheid zelf voor zijn eigen grondgebied regelen. Gevolg hiervan is dat u zelf in het buitenland moet nagaan of dit is toegestaan.

 

Voor dit product kunt u direct online een afspraak maken.

Om uw rijbewijs aan te vragen heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • een kleurenpasfoto die goed lijkt (zie ook Pasfoto, richtlijnen);
 • voldoende geld (u moet uw rijbewijs betalen bij de aanvraag, u kunt contant ofmet uw pinpas betalen).

Heeft u al een rijbewijs? Neem deze dan ook mee.

Bent u (ex)militair en heeft u een geldig militair rijbewijs? En wilt u een burgerrijbewijs aanvragen? Neem dan ook mee:

 • verklaring van geschiktheid (deze vraagt u eerst aan bij het CBR)

Afhalen

Het rijbewijs kunt u tijdens de openingstijden afhalen op het gemeentehuis.

 

Tarieven 2019:

 • voor het aanvragen van een rijbewijs: € 39,75
 • extra bij spoedlevering: € 34,10
 • extra bij Gezondheidsverklaring € 39,30

 

Na 5 werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs ophalen. Heeft u het rijbewijs sneller nodig? Het is mogelijk een rijbewijs met spoed aan te vragen. Als u het rijbewijs vóór 14.00 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen. 

U heeft 3 maanden de tijd om uw rijbewijs op te halen.

U krijgt het nieuwe rijbewijs pas nadat het rijbewijs waarvoor de verlenging of uitbreiding geldt, is ingeleverd.

 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U woonde in het afgelopen jaar minimaal 185 dagen in Nederland.

  Uitzondering:

  - Bent u op het tijdstip van de aanvraag van een rijbewijs in verband met uw studie ingeschreven aan en buiten Nederland gevestigde universiteit, school voor middelbaar, voortgezet of hoger beroepsonderwijs of een andere school voor middelbaar, voortgezet of hoger onderwijs en verblijft u daarvoor in dat ander land? Dan moet u in Nederland woonachtig zijn geweest totdat uw studie is begonnen. U kunt uw aanvraag dan rechstreeks bij de RDW doen. Hiervoor heeft u het aanvraagformulier 3 E 0395 nodig. Deze kunt u aanvragen via de website van de RDW. Voorwaarde is dat u in het bezit moet zijn van een EU/EVA nationaliteit en persoonlijke binding met Nederland moet hebben. 
 • U vraagt uw rijbewijs binnen 3 jaar na uw rijexamen aan. Anders moet u opnieuw examen doen.

 

U vraagt uw rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.