Burgerlijke stand, uittreksel of afschrift

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel  nodig uit de burgerlijke stand. Hiervoor moet u naar de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, omdat u wilt (her)trouwen. Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie.

Er zijn verschillende akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt opvragen:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van beëindiging partnerschap

Let op!
Alleen als de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk enzovoort) in de gemeente Oldambt heeft plaatsgevonden kunt u hier uw aanvraag doen.
Bijvoorbeeld:
Bent u niet in de gemeente Oldambt geboren? Dan kunt u hier geen geboorteakte aanvragen.
Daarvoor gaat u naar de gemeente waar u wel geboren bent.

Online aanvragen:

 

Persoonlijk ophalen, alleen op afspraak:

 • U moet zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De betaling van de kosten van de aanvraag moet gelijk bij de aanvraag gebeuren en  bij voorkeur via de pin. Er kan alleen aan de betrokkene zelf of aan een gemachtigde een uittreksel of afschrift worden afgegeven.
 • Voor dit product kunt u direct online een afspraak maken:
  Afspraak maken.

Een ander machtigen om het voor u af te halen:

 • U moet schriftelijk aangeven dat u toestemming geeft dat de gemachtigde een uittreksel of afschrift voor u af kan halen en u moet aangeven waarvoor het uittreksel of afschrift nodig is. Deze machtiging moet door de gemachtigde worden meegenomen en deze machtiging moet door u ondertekend zijn. Degene die u gemachtigd heeft moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf meenemen. Tevens moet er een geldig legitimatiebewijs van u worden meegenomen. Een kopie van uw legitimatiebewijs mag ook.
 • Voor dit product kunt u direct online een afspraak maken:
  Afspraak maken.

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 13,20 (tarief 2018).

U kunt een afschrift voor iemand anders aanvragen, als u:

 • toestemming heeft gekregen
 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • een erfgenaam bent
 • het kind of de ouder bent
 • de wettelijke vertegenwoordiger bent (bijvoorbeeld voogd of curator)

U mag een afschrift ook aanvragen als de akte betrekking heeft op uzelf.

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente. U doet dit bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent.