Stemmen bij volmacht

Iemand anders mag voor u stemmen bij de verkiezingen. Bijvoorbeeld wanneer u uw stem wilt uitbrengen, maar zelf niet naar het stembureau kunt gaan. Dit kan handig zijn als u slecht ter been bent, of als u door werk of vakantie afwezig bent. Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dit kan via een onderhandse volmacht of via een schriftelijke volmacht.

Meer informatie vindt u op de website van de kiesraad.

Schriftelijk aanvragen

U vraagt de schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u bent ingeschreven. 

Gemeenteraadsverkiezing

Bij de gemeenteraadsverkiezing moet degene die voor u stemt in dezelfde gemeente wonen. Wilt u een Oldambtster kiezer machtigen? Vul dan het formulier stemmen bij volmacht – gemeenteraadsverkiezing in.

Referendum 

Bij het referendum kan elke andere kiezer in heel Nederland voor u stemmen. Degene die voor u stemt kunt u machtigen. Vul hiervoor het formulier stemmen bij volmacht – referendum in. 

Volmachtbewijs 

Lever het formulier uiterlijk vijf dagen voor stemming in bij uw gemeente. Degene die voor u stemt ontvangt het volmachtbewijs. Heeft u inmiddels uw stempas al ontvangen, lever deze dan in samen met het aanvraagformulier.  

Online aanvragen

Met het webformulier voor aanvragen schriftelijke volmacht, Hiervoor heeft u DigiD nodig.

  • Bij de aanvraag moet u een ondertekende schriftelijke verklaring van de persoon die voor u gaat stemmen uploaden. 
  • Uw verzoek moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing of referendum bij door de gemeente ontvangen zijn.

Lever het formulier uiterlijk vijf dagen voor stemming in bij uw gemeente.

De voorwaarden zijn afhankelijk van de soort verkiezingen. Onder andere geldt dat de gemachtigde:

• als kiezer geregistreerd moet staan in zijn of haar eigen woongemeente;

• als kiezer geregistreerd moet staan in het gebied waar de verkiezing geldt (gemeente, provincie, landelijk);

• maximaal 2 volmachtstemmen mag uitbrengen per verkiezing;

• de volmachtstemmen tegelijk moet uitbrengen met het uitbrengen van zijn of haar eigen stem;

• bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien en zichzelf moet legitimeren.