Geluidsoverlast

Geluidsoverlast kunt u aan de gemeente melden via het

Overlast door kattenverjagers

Om overlast door katten te beperken kan gebruik worden gemaakt van een Mosquito. Dit apparaat zendt pieptonen (hoge geluidsgolven) uit die katten niet zo leuk vinden. Hoewel het onschuldig lijkt kan een dergelijke piepkastje op een andere wijze overlast veroorzaken. De Musquito zendt geluidgolven tot 140 decibel uit. De hoogte van het geluid is nogal pijnlijk voor kinderen. Volwassenen hebben er vaak minder last van. Bekende klachten zijn oorsuizen (tinnitus), hoofdpijn en oorpijn.

Melden van overlast door geluidsapparaten

Er wordt onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van deze geluidsapparaten. Heeft u last van deze vorm van overlast dan kunt u hiervan melding maken doen op www.pieptonen.nl.