Openbare ruimte

Openbare ruimte of publieke ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is een fysieke plaats waar een groot deel van ons "buiten" leven zich afspeelt. Het gaat over onderwerpen als groen, maar ook over zaken die u niet ziet, zoals de riolering.

Meldpunt openbare ruimte

Heeft u een melding of klacht met betrekking tot de openbare ruimte, dan kunt u deze via het Meldpunt openbare ruimte doorgeven.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zwerfvuil of een gat in de weg.

Wilt u meer weten over het onderhoud van groen in de gemeente?
Kijk dan op de pagina onderhoud groen.