Openbare ruimte

Openbare ruimte of publieke ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is een fysieke plaats waar een groot deel van ons "buiten" leven zich afspeelt. Het gaat over onderwerpen als groen, maar ook over zaken die u niet ziet, zoals de riolering.

Klachtenmeldpunt

Heeft u een melding of klacht met betrekking tot de openbare ruimte, dan kunt u deze met het klachtenmeldpunt doorgeven.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zwerfvuil of een gat in de weg.

 

 

Landbouwnotitie

Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 25 januari 2016 de beleidsnotitie ‘Landbouw in Oldambt; Goud in innovatie’ heeft vastgesteld. De beleidsnotitie geeft een integraal beeld van alle vanuit het gemeentelijk beleid aan de landbouw gerelateerde facetten. Het geeft inzicht in het beleidsterrein landbouw en alles wat daarmee samenhangt.