Veiligheid

Nederland is een dichtbevolkt land. Om die reden kunnen rampen ernstige gevolgen hebben. Ook is het zo dat de maatschappij in technisch opzicht complexer wordt, waardoor de kans op ernstige ongevallen toeneemt. De gemeente heeft een belangrijke taak bij het voorkomen en bestrijden van crises en rampen. Bij rampen kunt u denken aan een overstroming, aardbeving, natuurbrand of ongeluk met gevaarlijke stoffen. De gemeente Oldambt vormt samen met alle overige Groningse gemeenten de zgn. Veiligheidsregio Groningen. Een van de taakvelden van de Regio is de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. De gemeenten samen vormen de Gemeentelijke Kolom en is daarmee partner van het samenwerkingsverband met Politie, Brandweer, Ghor, Waterschappen, Ministerie van Defensie et cetera.

In 2012 heeft het bestuur van de Veiligheidsregio nadere uitgangspunten vastgesteld voor de regionalisering van de gemeentelijke taken op het vlak van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze uitgangspunten hadden tot doel de Gemeentelijke Kolom Groningen scherper te profileren en te positioneren naast de andere kolommen, een goede invulling te duiden van de rol van de burgemeester voor, tijdens en na crises, te komen tot een professionele crisisorganisatie en tot slot te voldoen aan de wettelijke voorschriften conform de Wet Veiligheidsregio’s. Hiermee, en later ook met de uitkomsten van het rapport van het Veiligheidsberaad “Bevolkingszorg op orde”  is de basis gelegd voor een omvangrijke cultuuromslag ten aanzien van bevolkingszorg.

De gemeentelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing is in de Veiligheidsregio Groningen in 2014 geregionaliseerd. De voorbereidende taken worden uitgevoerd door het Netwerkteam Gemeentelijke Kolom. De gemeentelijke taken bij een incident, ramp of crisis worden uitgevoerd door het Team Bevolkingszorg.

Netwerkteam

De voorbereiding van de gemeentelijke crisisbeheersing is sinds 1 januari 2014 volledig geregionaliseerd binnen de Veiligheidsregio Groningen. Het Netwerkteam Gemeentelijke Kolom verzorgt de voorbereiding van de bevolkingszorgtaken. Het team bestaat grotendeels uit voormalige gemeentelijke ambtenaren rampenbestrijding, die met het oog op de regionale samenwerking veelal al werkzaam waren voor meerdere gemeenten.

Team Bevolkingszorg

Bij crises of rampen komen brandweer, geneeskundige hulpdiensten, politie en gemeenten direct in actie om mensen (en dieren) te helpen en schade te voorkomen of beperken. De gemeentelijke taken zijn ondergebracht in bevolkingszorg en worden uitgevoerd door het regionale Team Bevolkingszorg.

Burgernet

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten.

Burgernet werkt heel eenvoudig. Na een melding van een inbraak, tasjesroof of een vermist kind, kan de politie een Burgernetactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar de gezochte persoon die duidelijk is omschreven. Wie informatie heeft, kan met het Burgernetnummer 0800-0011 gratis bellen met de meldkamer. Die informatie speelt de meldkamer direct door naar de politie. Op dit moment wordt al 1 op de 10 Burgernetacties dankzij tips van Burgernetdeelnemers opgelost.

Nog geen burgernetdeelnemer? Meld je nu aan als deelnemer van Burgernet!

Risicokaart

Download hier de risicokaart. Deze kaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's in uw omgeving. De toelichting bij de kaart geeft bovendien aan hoe en waarmee inwoners zich kunnen voorbereiden op rampen en crises. Daarnaast is de risicokaart bedoeld om iedereen te laten nadenken over hoe we de veiligheid in onze leefomgeving kunnen vergroten.

De risicokaart van Oldambt bekijken?

Ga naar de website http://nederland.risicokaart.nl/?gem=oldambt en u vindt de risicokaart van de gemeente Oldambt. Hierop kunt u de gegevens van de gemeente Oldambt terug vinden.

Meer informatie over de risicokaart? Ga naar de website http://www.risicokaart.nl/.