Loterij organiseren

Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. U vraagt dit aan bij de gemeente.

U kunt de vergunning aanvragen met het aanvraagformulier loterijvergunning.pdf (205 kb)

Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar:

Gemeente Oldambt

Team VTH

Postbus 175, 9670 AD Winschoten

Online aanvragen

Aanvraag vergunning loterij met eHerkenning

Aanvraag vergunning loterij met DigiD

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U komt in aanmerking voor een vergunning als het doel van de actie van algemeen nut is en ten minste de helft van de opbrengsten hieraan wordt besteed.

De prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4.500,-. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.

Een loterijvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling.