Omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is per 1 oktober 2010 in werking getreden. In totaal 25 bestaande vergunningen worden als één behandeld. U vraagt geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen'. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit/uitweg (aan een provinciale weg) nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, kap- en inrit/uitweg vergunning aan, maar één omgevingsvergunning voor de drie activiteiten ‘bouwen', ‘kappen' en ‘inrit/uitweg'.

Voordelen van één omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning maakt alles makkelijker! Er komt één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan kan een burger of ondernemer één aanvraag indienen. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening die voor dat plan nodig zijn bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure. De nieuwe vergunningaanvraag kan digitaal worden ingediend.

Vooroverleg 

Voordat u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indient is het raadzaam om eerst bij de gemeente na te gaan of uw plannen gerealiseerd kunnen worden. Dit geeft meer duidelijkheid: u weet dan welke gegevens u moet indienen en welke termijnen van toepassing zijn. Als het gaat om bijv. bouwactiviteiten kan naar aanleiding van dit vooroverleg uw plan alvast worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Dit voorkomt dat tijdens de officiële procedure u uw plannen moet aanpassen, wat kosten en tijdverlies met zich mee kan brengen. Ook als u van mening bent dat wat u wilt bouwen, vergunningvrij is , is het raadzaam dit vooraf door te nemen met de gemeente. Dit voorkomt dat u in een later stadium geconfronteerd wordt met mogelijke bestuursrechtelijke handhavingacties omdat uw bouwplan toch niet vergunningvrij blijkt te zijn en wellicht ook niet gelegaliseerd kan worden.

Tijdens het vooroverleg worden uw plannen eerst intern getoetst, op basis van het resultaat van deze toetsing kan wel/niet een afspraak voor overleg gemaakt worden. U kunt uw plan indienen via info@gemeente-oldambt.nl of via www.omgevingsloket.nl. Het is daarbij van belang dat u, naast contact en adresgegevens, in elk geval een goede beschrijving en situatietekening toevoegt.

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met team vergunningen tussen 9:00 en 12:30 op (0597) 48 20 00.

Er worden op dit moment veel vergunningsaanvragen gedaan, deze hebben een wettelijke termijn en krijgen voorrang. We doen ons best om alle binnenkomende algemene vragen en vooroverleg met betrekking tot de omgevingsvergunning ook af te handelen. Echter in verband met Covid-19 en de huidige voorraad aanvragen duurt het langer voordat we terugbellen dan wel een reactie per mail verzenden.

 

Meer informatie 

 

Op het OLO (Omgevingsloket Online) kunt u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen:www.omgevingsloket.nlVergunningencheck


Hiermee kunt u kijken of in uw geval een vergunning nodig is.

Online aanvragen

Als u uw aanvraag/melding volledig digitaal wenst in te dienen heeft u hierbij uw DigiD nodig. De gemeente krijgt uw aanvraag/melding binnen en neemt haar in behandeling.

Heeft u geen DigiD?

Op het omgevingsloket heeft u ook de mogelijkheid een papieren aanvraag-/meldings formulier samen te stellen. Hierbij is geen DigiD vereist. Dit aanvraag-/meldings formulier kunt u printen en vervolgens 'met de hand' invullen en dan:

- afgeven bij de balie op het gemeentehuis, Johan Modastraat 6, Winschoten;

- opsturen naar: Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten;

- scannen en mailen naar: info@gemeente-oldambt.nl

Bedrijven

Bedrijven kunnen op het OLO inloggen met eHerkenning