Standplaatsvergunning weekmarkt

 Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt in Scheemda of Winschoten moet u een vergunning aanvragen. In Winschoten wordt de weekmarkt op zaterdag gehouden en in Scheemda op donderdagmiddag.

Er zijn standplaatsen met en zonder stroomvoorziening. Het college heeft een Brancheringsbesluit vastgesteld voor de weekmarkten. Hierin is bepaald hoeveel kramen op de weekmarkten mogen staan en het maximum aan kramen per branche. Dit besluit wordt beoogd een zo breed mogelijk aanbod en grote variëteit aan goederen op de markten te krijgen.

Online

Aanvraag standplaatsvergunning weekmarkt met eHerkenning
Aanvraag standplaatsvergunning weekmarkt met DigiD

Via de post 

Het aanvraagformulier standplaatsvergunning met bijlagen kunt u opsturen naar Gemeente Oldambt postbus 175, 9670 AD Winschoten.

Bij de aanvraag moet het volgende meegestuurd of op het gemeentehuis ingeleverd worden:

  • een kopie van een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • een foto/afbeelding van de verkoopwagen.
  • een bewijs waaruit blijkt dat u een zg. marktverzekering hebt afgesloten

 

Tarieven in 2020:

Voor elke kraam of uitstalling op de grond, per strekkende meter:

  • in Winschoten € 2,10
  • in Scheemda € 1,20

 

 

  • De aanvrager moet minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
  • Er dient uiteraard een standplaats op de weekmarkt vrij zijn.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de marktmeesters:

  • J. Komies (06 52376914)
  • B. Drent (06 53233794)
  • E. Boer (06 15549599)