Terras exploiteren

Voor het plaatsen van een terras is een ontheffing nodig. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de gesloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar sta- en zitgelegenheid is en waar, tegen vergoeding, maaltijden, hapjes en/of drinken worden geserveerd.

Aanvragen via de post

U kunt hier het aanvraagformulier terras downloaden.

Sturen naar

Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar:

Gemeente Oldambt,

Team VTH,

postbus 175,

9670 AD Winschoten

Het tarief voor het verlenen van een ontheffing voor het plaatsen van een terras bedraagt in 2020 € 57,00.

De ontheffing kan worden geweigerd in het belang van:

  • de openbare orde,
  • de openbare veiligheid,
  • de volksgezondheid,
  • de bescherming van het milieu