Afval

Oldambt zamelt afval gescheiden in. Afval scheiden spaart grondstoffen, energie en geld. Om van afval weer iets moois te maken, is het belangrijk dat we afval gescheiden inzamelen.

Inwoners die actief deelnemen worden beloond doordat ze de grijze container minder vaak hoeven aanbieden. Per keer dat de grijze container wordt aangeboden wordt er namelijk een tarief in rekening gebracht.

Digitale afvalkalender

Afvalwijzer als pdf downloaden

U kunt de afvalwijzer als pdf downloaden met uw postcode op: http://www.mijnafvalwijzer.nl/

Afvalapp Afvalwijzer

Met de afvalapp Afvalwijzer kunt u op elk gewenst tijdstip eenvoudig uw gepersonaliseerde afvalkalender inzien en een herinnering ontvangen op een door u gewenst moment. U kunt de Afvalwijzer app (van ontwikkelaar AddComm Direct) downloaden via de Appstore, Google play of de Windows Store.

QR code Afvalwijzer

Afvalbrengstation

De gemeente heeft een afvalbrengstation waar u uw afval kunt brengen. Lees verder >

Takken versnipperen

De gemeente biedt de mogelijkheid snoeiafval te laten versnipperen. Lees verder >

Zwerfvuilacties

Ook in 2017 weer beloning voor zwerfvuilacties

Basisscholen en verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren in hun wijk, in samenwerking met het wijkteam van de buitendienst, kunnen een stimuleringsbijdrage van € 250,- ontvangen. Dit geld kunnen ze vrij besteden. De Verengingen van Dorpsbelangen en Wijkplatforms zijn speciaal benaderd voor het organiseren van acties en kunnen een bijdrage van € 500,- ontvangen.
De stimuleringsbijdrage wordt betaald van het geld dat de gemeente ontvangt uit het verpakkingsfonds dat wordt gevoed door het bedrijfsleven. De belangrijkste gedachte achter de overeenkomst met de verpakkingsindustrie is dat door de extra aanpak minder zwerfafval ontstaat en de omgeving schoner blijft.
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding en om de organisatie van de actie te ondersteunen dient  dit aanmeldformulier te worden ingevuld en ingediend.
De buitendienst van de gemeente Oldambt kan de actie ondersteunen door voor aanvang een verzamelcontainer af te leveren bij de verzamelplaats. Na de actie wordt de verzamelcontainer weer opgehaald.
Verder worden door de buitendienst signaalkleding, handschoenen, prikkers en afvalzakken verstrekt,  afhankelijk van het aantal deelnemers en de omvang van de actie.

Afvalinzameling rond de feestdagen

GFT (groene container)

De GFT route van maandag 17 april (Pasen) wordt gereden op zaterdag 15 april.

Restafval (grijze container)

De restafval route van donderdag 27 april (Koningsdag) wordt gereden op zaterdag 29 april.

De restafval route van donderdag 25 mei (Hemelvaart) wordt gereden op zaterdag 27 mei.

De restafval route van maandag 5 juni (Pinksteren) wordt gereden op zaterdag 3 juni.

Retourstoffen

De inzameling van retourstoffen van maandag 17 april (Pasen) wordt verplaatst naar woensdag 19 april.

De inzameling van retourstoffen van donderdag 27 april (Koningsdag) wordt verplaatst naar vrijdag 28 april.

De inzameling van retourstoffen van donderdag 25 mei (Hemelvaart) wordt verplaatst naar vrijdag 26 mei.

De inzameling van retourstoffen van maandag 5 juni (Pinksteren) wordt verplaatst vrijdag 2 juni..

Afvalbrengstation

Het afvalbrengstation is op Goede Vrijdag 14 april en vrijdag 5 mei normaal geopend.

Papier

De papierinzameling van maandag 17 april in Oostwold (Pasen) wordt verplaatst naar 18 april.

De papierinzameling van maandag 17 april in Winschoten (Pasen) wordt verplaatst naar 24 april.

De papierinzameling van 27 april (Koningsdag) wordt verplaatst naar 4 mei.

De papierinzameling van 25 mei (Hemelvaart) wordt verplaatst naar 1 juni.

 

Afvalstoffenheffing

De gemeente Oldambt heft van elke gebruiker van één of meerdere onroerende zaken een afvalstoffenheffing. Lees meer >

Bestrijdingsmiddelen

De Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL) is opgericht om uitvoering te geven aan de afspraken die zijn gemaakt tussen de producenten van bestrijdingsmiddelen, LTO en de overheid over de inzameling en verwerking van emballage en restanten landbouwbestrijdingsmiddelen.. Lees verder>