Afval

Oldambt zamelt afval gescheiden in. Afval scheiden spaart grondstoffen, energie en geld. Om van afval weer iets moois te maken, is het belangrijk dat we afval gescheiden inzamelen.

Inwoners die actief deelnemen worden beloond doordat ze de grijze container minder vaak hoeven aanbieden. Per keer dat de grijze container wordt aangeboden wordt er namelijk een tarief in rekening gebracht.

Digitale afvalkalender

Afvalwijzer als pdf downloaden

U kunt de afvalwijzer als pdf downloaden met uw postcode op: http://www.mijnafvalwijzer.nl/

Afvalapp Afvalwijzer

Met de afvalapp Afvalwijzer kunt u op elk gewenst tijdstip eenvoudig uw gepersonaliseerde afvalkalender inzien en een herinnering ontvangen op een door u gewenst moment. U kunt de Afvalwijzer app (van ontwikkelaar AddComm Direct) downloaden via de Appstore, Google play of de Windows Store.

QR code Afvalwijzer

Afvalbrengstation

De gemeente heeft een afvalbrengstation waar u uw afval kunt brengen. Lees verder >

Takken versnipperen

De gemeente biedt de mogelijkheid snoeiafval te laten versnipperen. Lees verder >

Zwerfvuilacties

Ook in 2017 weer beloning voor zwerfvuilacties

Basisscholen en verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren in hun wijk, in samenwerking met het wijkteam van de buitendienst, kunnen een stimuleringsbijdrage van € 250,- ontvangen. Dit geld kunnen ze vrij besteden. Lees verder >

Nieuwe container voor Plastic, metaal en drankenkartons (PMD)

Afvalstoffenheffing

De gemeente Oldambt heft van elke gebruiker van één of meerdere onroerende zaken een afvalstoffenheffing. Lees meer >

Bestrijdingsmiddelen

De Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL) is opgericht om uitvoering te geven aan de afspraken die zijn gemaakt tussen de producenten van bestrijdingsmiddelen, LTO en de overheid over de inzameling en verwerking van emballage en restanten landbouwbestrijdingsmiddelen.. Lees verder>