Zonneweide Finsterwolde

Het college van de gemeente Oldambt heeft de gemeenteraad geadviseerd om een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanleg van een zonneweide in Finsterwolde. Deze verklaring is een instemming voor het verlenen van een omgevingsvergunning, die nodig is voor de bouw van het zonnepark.

Draagvlakonderzoek

Om een goede beslissing te kunnen maken over het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen, heeft de gemeenteraad onder andere gevraagd om een onafhankelijk draagvlakonderzoek in Finsterwolde. Dit draagvlakonderzoek is inmiddels uitgevoerd. Van de 722 huishoudens die zijn uitgenodigd voor het onderzoek, hebben er 304 deelgenomen (42 procent).

Belangrijkste resultaten

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de direct omwonenden van de zonneweide en de indirect omwonenden. De belangrijkste resultaten van het draagvlakonderzoek zijn:

Resultaten onderzoek direct omwonenden

  • Ruim 75% is bekend met het plan voor de komst van een zonneweide in Finsterwolde;
  • Bijna 60% is (sterk) tegen het plan en 30% is (sterk) voor het plan;
  • Bijna 65% is (sterk) tegen de locatie van de zonneweide en 25% is (sterk) voor de locatie;
  • Ruim 60% is (sterk) tegen de omvang van de zonneweide en 30% is (sterk) voor de omvang.

Resultaten onderzoek indirect omwonenden

  • Ruim 80% is bekend met het plan voor de komst van een zonneweide in Finsterwolde;
  • Bijna 40% is (sterk) tegen het plan en 50% is (sterk) voor het plan;
  • Bijna 40% is (sterk) tegen de locatie van de zonneweide en 50% is (sterk) voor de locatie;
  • Ruim 30% is (sterk) tegen de omvang van de zonneweide en 45% is (sterk) voor de omvang.

U kunt de volledige resultatenrapportage hieronder downloaden.

Advies aan de gemeenteraad

Het college heeft de uitkomsten van het draagvlakonderzoek intensief meegewogen in het advies aan de raad, evenals de uitkomsten van onderzoeken op het gebied van ecologie, archeologie, water, bodem, lucht en economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. De opgave die de gemeente heeft in de energietransitie heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om de raad te adviseren om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De gemeenteraad neemt naar verwachting in juni een besluit over dit onderwerp.