Zorg en Inkomen

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er taken bij. Het gaat om de Participatiewet (re-integratie en inkomen), de Wmo (ondersteuning van zorgbehoevende mensen) en de Jeugdzorg. Dit worden ook wel de drie ‘decentralisaties’ genoemd. De gemeente Oldambt is volop bezig met de voorbereidingen om deze taken over te nemen.

Onder Veranderingen in de zorg houden we op de hoogte van alle veranderingen binnen deze drie decentralisaties.

Voor de huidige situatie verwijzen wij u naar Werk en Inkomen, Jeugd en Gezin en Zorg en welzijn in het linkermenu.