Zorg en Inkomen

Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente er taken bijgekregen. Het gaat om de Participatiewet (re-integratie en inkomen), de Wmo (ondersteuning van zorgbehoevende mensen) en de Jeugdzorg. Dit worden ook wel de drie ‘decentralisaties’ genoemd.

Naast deze onderwerpen, vindt u nog meer onderwerpen op dit onderdeel van de website.