Participatiefonds

De gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat iedereen actief kan zijn in de samenleving. Daarom is er het participatiefonds: voor de zwemles, de bibliotheek, de contributie van de voetbalclub, cursus, het vakantiekamp voor de kinderen.

Voor iedereen

 • zwemabonnement (geen losse kaarten)
 • zwemles
 • lidmaatschap sportvereniging
 • contributie sportschool
 • sport- en zwemkleding en sportattributen (alleen in combinatie met lidmaatschap vereniging)
 • lidmaatschap bibliotheek
 • lidmaatschap culturele of recreatieve vereniging
 • lessen muziekschool, balletschool
 • cursussen bij welzijnsinstellingen of Noorderpoortcollege
 • museumjaarkaart 

Alleen voor 65+ en chronisch zieken

 • abonnement vaste telefoon
 • abonnement lokale krant 

Voor gezinnen met kinderen

 • peuterspeelzaal
 • schoolreisje en excursies
 • ouderbijdrage basisonderwijs
 • kindervakantiekamp
 • schoolpakket

 

Het aanvragen van een bijdrage uit het participatiefonds is heel eenvoudig. U kunt van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur telefonisch contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (0597) 48 20 00.

U kunt het formulier ophalen op het gemeentehuis of onze locatie aan de Garst 1 in Winschoten.

Online

Aanvraag Participatiefonds met DigiD

Schriftelijk

U kunt het aanvraagformulier participatiefonds hier ook downloaden.

 

Voor iedereen met een laag inkomen

Het participatiefonds is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Oldambt met een laag inkomen. Het is dus niet van belang waar uw inkomen vandaan komt, bijvoorbeeld van een bijstandsuitkering, een AOW-uitkering of een laag inkomen uit werk. Het gaat er alleen om hoe hoog het inkomen is.

Iedereen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kan een bijdrage uit het participatiefonds aanvragen. Studenten met studiefinanciering, scholieren met tegemoetkoming, scholieren komen niet in aanmerking.

Normen

Kijk hier voor de bijstandsnormen.

Hoeveel kunt u krijgen?

In verband met de bezuinigingen is het bedrag met ingang van 1 januari 2020 verlaagd.De bijdrage vanuit het participatiefonds bedraagt € 75,- per gezinslid per kalenderjaar. Als u voldoet aan het inkomenscri­terium, dan krijgt u het bedrag voor uw gezin in één keer uitge­keerd. Voldoet u niet het hele kalenderjaar aan het inkomenscriterium? Dan betalen wij u naar rato. Voldoet u vanaf 1 augustus aan het criterium? Dan krijgt u 5/12e van het jaarbedrag gestort.

Controle achteraf

Het is belangrijk om de betalingsbewijzen van maatschappelijke activiteiten te bewaren. De gemeente controleert achteraf of de bijdrage uit het participatiefonds juist is besteed.