Jeugdhulp

Waar kunt u terecht voor hulp en ondersteuning?

Een kind of ouder kan vanaf 2015 in de gemeente Oldambt voor hulp en ondersteuning terecht:

 • in eigen kring; denk aan familie, vrienden, buren, school, kerk en/of vrijwilligers;
 • bij het jeugdteam van de gemeente;
 • bij ondersteuningsteams op school;
 • bij de huisarts, Jeugdarts of medisch specialist;
 • bij Veilig Thuis Groningen (advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling).

De gemeente Oldambt koopt (samen met de andere Groninger gemeenten) gezamenlijk de jeugdhulp in middels het Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten (RIGG).
Op de website van Jeugdhulp Groningen vindt u onder meer een overzicht van alle zorgaanbieders en ingekochte jeugdhulp.

Waarvoor kan ik terecht bij het jeugdteam?

 • Opvoedtips
  We willen allemaal dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien. In de meeste gezinnen gebeurt dat ook. Toch gaat opgroeien en opvoeden niet altijd vanzelf. Soms hebt u misschien behoefte aan praktische opvoedtips of wat informatie. U kunt dan bij het jeugdteam terecht.
 • Hulp en ondersteuning
  Soms kan het opvoeden van een kind zo zwaar zijn, dat u het alleen met uw gezin niet redt. Lukt het u ook niet met hulp van familie en vrienden? Dan kunt u voor hulp en ondersteuning terecht bij het jeugdteam.
  Een ervaren jeugdhulpverlener bekijkt dan samen met u welke hulp voor uw situatie het beste is. Deze medewerker stelt samen met u en uw gezin een plan op. In dit plan staat wie wat gaat doen. Soms kunt u zelf (nog) wat doen of zijn er misschien nog andere mensen die u kunnen helpen. In sommige gevallen is er direct professionele hulp nodig. Het jeugdteam werken nauw samen met allerlei (zorg)organisaties. De hulp die nodig is kan daardoor snel geregeld worden..
 • Specialistische hulp
  Heeft uw kind en/of uw gezin zwaardere zorg nodig? Of maakt u zich grote zorgen over uw kind? Ook dan kunt u terecht bij het jeugdteam.
  Een ervaren jeugdhulpverlener kijkt dan samen met u en uw gezin welke hulp voor uw situatie het beste is. Samen stelt u een plan op. In dit plan staat wie wat gaat doen. Deze hulpverlener kan u ook doorverwijzen naar specialistische hulpverlening als dat nodig is. Daarom werkt het jeugdteam nauw samen met allerlei (zorg)organisaties. De ondersteuning is er op gericht dat u de opvoeding van uw kind (weer zoveel mogelijk) zelf kunt doen.

Hoe kan ik het jeugdteam bereiken?

U kunt het jeugdteam telefonisch bereiken via (0597) 48 20 00.
Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Veilig Thuis

Meld seksueel misbruik en kindermishandeling bij Veilig Thuis, telefoonnummer: 0800 2000 (gratis en altijd bereikbaar).
Doe dit ook als u slechts een vermoeden hebt of advies nodig hebt. U kunt anoniem bellen. Veilig Thuis verzamelt nadere gegevens over de situatie van het kind bij school, de huisarts en andere instanties. En Veilig Thuis gaat met uw melding aan de slag.