Passend onderwijs

De nieuwe wet Passend Onderwijs maakt het onderwijs verantwoordelijk om ieder kind een passende plek te bieden. Dit gebeurt zoveel mogelijk op een gewone school, dichtbij huis. De school zorgt waar nodig voor ondersteuning of extra ondersteuning. Als dat onvoldoende is zoeken school en ouders naar een plek op een andere school, bijvoorbeeld op een school voor speciaal onderwijs. Als er naast ondersteuning op school ook ondersteuning in het gezin (nodig) is  maakt de school, samen het het CJG en de ouders, een gezamenlijk ondersteuningsplan.

Meer informatie over Passend Onderwijs is te vinden op de website van Passend Onderwijs Provincie Groningen. Op deze website is ook een Centraal Informatiepunt te vinden, waar ouders met hun vragen terecht kunnen.

Voor informatie over de ondersteuning in het gezin kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).