Werk en Inkomen (Participatiewet)

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Naast deze ingrijpende wetswijziging in de sociale zekerheid, is ook de Wet Maatregelen WWB 2015 van kracht geworden.

Met de Participatiewet komt er een bundeling van de:

  • Wet werk en bijstand (WWB);
  • Wet sociale werkvoorziening (WSW);
  • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

De eerste twee wetten worden uitgevoerd door de gemeente. De derde door het UWV. De huidige Wajongers gaan niet over naar de gemeente. Zij blijven bij het UWV, maar worden wel herkeurd.

Doelstelling Participatiewet

De doelstelling van deze wet is om grotere groepen werkzoekenden te ondersteunen bij het vinden van werk. Een groot gedeelte van deze werkzoekenden is niet in staat om (zelfstandig) het minimumloon te verdienen. De Participatiewet biedt daarom een aantal ondersteunende maatregelen voor deze doelgroep.

Wet Maatregelen WWB 2015

Met de Wet Maatregelen WWB 2015 wordt een uniformering van de arbeidsverplichtingen en een aanscherping van het maatregelenbeleid beoogd. Twee belangrijke onderwerpen van deze nieuwe wet zijn de invoering van de kostendelersnorm en de tegenprestatie. De langdurigheidstoeslag is vervangen door de individuele inkomenstoeslag.

Afspraken met werkgevers

Vanaf 1 januari 2015 bestaat de sociale werkvoorziening (Wsw) niet meer en kunnen mensen met een arbeidshandicap niet meer een beroep doen op de Wsw. Dat betekent dat ook mensen met een arbeidsbeperking vooral bij reguliere werkgevers aan de slag moeten. Samenwerking tussen gemeente en werkgevers is hierin belangrijk. Zij hebben afspraken met elkaar gemaakt: tot 2026 zorgen werkgevers voor in totaal 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid regelt daarbovenop nog eens 25.000 extra banen in de komende tien jaar. Alleen voor mensen die echt niet kunnen functioneren op een gewone werkplek, kunnen gemeenten straks gezamenlijk zorgen voor beschutte banen.