Zwemlesgelden worden tijdelijk niet geïncasseerd

De gemeente Oldambt heeft besloten om de automatische incasso van de zwemlesgelden in de maand april en mei 2020 niet te laten plaatsvinden. Dit i.v.m. de sluiting van de zwembaden vanaf 16 maart jl. door de Corona maatregelen.Ouders/verzorgers hoeven niet bang te zijn dat er straks meerdere termijnen in 1x worden geïncasseerd.

Alle nog openstaande incassotermijnen worden opgeschoven en beginnen op een x-moment weer (daarvoor hebben we een tool binnen ons financieel systeem).

Vragen hierover kunnen gesteld worden via zwembad@gemeente-oldambt.nl